Những người con ưu tú có cùng tên với Mẹ Thánh

Những Người Con Ưu Tú Có Cùng Tên Với Mẹ Thánh

Nói đến Tê-rê-xa, nhiều người thường nghĩ tới Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su mà chúng ta vừa mừng kính ngày 1 tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên sở dĩ Chị Thánh có tên này bởi vì cha Chị đã đặt tên Chị dựa trên tên của một vị thánh lừng danh: Thánh Tê-rê-xa Avila, người đã cải tổ và thành lập các đan viện Cát Minh Về Nguồn hay còn gọi là Cát Minh Tê-rê-xa (Teresian Carmel).

Ngoài Chị Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng, Dòng Kín Cát Minh còn có ba vị thánh khác cũng mang tên Tê-rê-xa.

Đó là Thánh Tê-rê-xa Magarita Thánh Tâm. Chị được phong chân phước vào ngày 9 tháng 6 năm 1929 bởi Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI và cũng chính vị Giáo Hoàng này phong thánh cho Chị vào ngày 19 tháng 3 năm 1934. Xác của Chị không bị phân hủy và đang được tôn kính tại nhà nguyện của Đan Viện Cát Minh Florence.

Thứ đến là Thánh Tê-rê-xa De Los Andes. Chi Tê-rê-xa được phong thánh ngày 21 tháng 3 năm 1993. Chị là vị thánh đầu tiên của nước Chile.

Và cuối cùng là Thánh Tê-rê-xa Bê-nê-đic-ta Thánh Giá. Ngài bị Đức Quốc Xã bắt và giết trong trại tù cùng với hàng triệu người Do Thái khác vào ngày 9 tháng 8 năm 1942 và được phong thánh vào năm 1998.

Xin các thánh Tê-rê-xa ban cho các giới trẻ trong gia đình chúng con biết yêu mến Chúa, yêu đời sống khó nghèo, trinh khiết và vâng lời để sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *