Kinh nguyện kính các Thánh trong dòng

Đức Trinh Nữ Maria:

Thánh Giuse:

Thánh Ê-li-a:

Mẹ Thánh Tê-rê-xa:

Thánh Gioan Thánh Giá:

Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su:

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:

 

 

Đức Trinh Nữ Maria:

Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con ẩn nương dưới sự phù trợ của Mẹ, xin đừng chê bỏ lời chúng con khẩn nguyện trong lúc gian nan. Lạy Đức Trinh Nữ hiển vinh diễm phúc, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.

  1. Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

Đ. Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa là Đấng đã ban cho Dòng Cát Minh tước hiệu Dòng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin khoan hồng ban cho chúng con ơn phù trợ của Đấng mà chúng con kính nhớ, để chúng con đáng được hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Thánh Giuse:

Hỡi Giu-se thuộc Dòng Đavít, xin đừng ngại nhận bà Maria làm bạn, vì Bà thụ thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

  1. Lạy Cha Thánh Giu-se, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, nhờ công nghiệp Bạn rất thánh của Mẹ Maria và lời chuyển cầu của Người, xin Chúa ban cho chúng con những ân phúc mà chúng con không đáng lãnh nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

Thánh Ê-li-a:

Lạy Cha Thánh Ê-li-a, ngôn sứ của Chúa, là Quan Thầy và Tổ Phụ của Dòng Cát Minh, xin cầu bầu cho chúng con và tất cả mọi người được ơn cứu rỗi.

X: Lạy Cha Thánh Ê-li-a, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho Thánh Ê-li-a, Tổ Phụ của chúng con biết sống trước sự hiện diện của Chúa, và tràn đầy nhiệt tâm làm hiển danh Chúa, xin ban cho các tôi tớ Chúa biết luôn tìm kiếm Thánh Nhan Chúa và trở nên nhân chứng của Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Mẹ Thánh Tê-rê-xa:

Lạy Mẹ Thánh Tê-rê-xa từ trời cao, xin Mẹ đoái nhìn chúng con, xin viếng thăm và làm phát triển vường nho mà chính tay Mẹ đã vun trồng.

X: Lạy Mẹ Thánh Tê-rê-xa, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng Thánh Tê-rê-xa Chúa Giê-su, Mẹ chúng con , để Người vạch ra cho Hội Thánh một con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện. Xin cho chúng con được hấp thụ giáo huấn của Người và luôn khát khao sống cuộc đời lành thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

Thánh Gioan Thánh Giá:

Nào chúng con can đảm lên và buộc mình tuân giữ luật, vì sự tuân giữ luật sẽ làm cho chúng con được vinh hiển.

X: Lạy Cha Thánh Gioan, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã khơi dậy nơi Thánh Gioan là Cha của chúng con, một lòng mến yêu Thánh Giá cách lạ lùng và sự từ bỏ mình hoàn toàn, xin cho chúng con luôn trung thành noi theo gương Người, hầu đạt tới vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su:

Ôi Chúa Giê-su, ơn gọi của con là Tình Yêu. Trong lòng Hội Thánh, Hiền Mẫu cảu con, con sẽ là Tình Yê.

X: Lạy Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa mở cửa Nước Trời cho những người bé mọn, xin cho chúng con hằng ngày bước theo Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su trên con đường tin tưởng phó thác, và nhờ lời cầu bàu của Người, chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam:

Chúa đã ban cho các ngài vòng hoa dành cho những người chiến thắng và tước hiệu vinh quang.

X; Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *