Cây cỏ – M.T.C

Cây Cỏ

Bần than bé nhỏ, yếu mềm,

Cỏ cây non nớt, chẳng bền, mong manh.

Không hương, không sắc, vô danh,

Âm thầm, thinh lặng, chẳng thành công chi.

Là thụ tạo Cha từ bi,

Vui đùa ca hát, luôn khi ngắm Ngài.

Lắng nghe anh chị giải bày,

Gió reo, trăng múa, phận này học theo.

Bần than thủ phận thấp nghèo,

Lung linh trăng tỏ ngọt ngào TÌNH CHA.

Gió đưa tiếng Chúa chiều tà,

Vầng hồng tô điểm chói lòa không trung.

Trời xanh kể việc Cửu Trùng,

Không gian loan báo kỳ công tuyệt vời.

Bần thân im ngắm nhìn trời,

Dâng mình làm nệm đón mời Ngài qua.

Thần – giao – cách – cảm đậm đà !

Nhiệm mầu huyền diệu biết hòa làm sao?

Trời cao đất thấp gặp nhau,

Tạo thành tâm phúc bạn – bầu cỏ cây.

Non xanh, nước biển vui vầy,

Tỏ tình hiếu nghĩa lòng đầy thủy chung.

Bần thân suy ngắm hợp cùng,

Xin cho giữ trọn tín trung một đời.

Tình Ngài bể rộng khôi vơi,

Gương trần soi tỏ khắp nơi chữ TÌNH.

TÌNH CHA phơi giải lung linh,

Đêm ngày chờ đón hữu tình tri âm.

Tình càng tưởng ngẫm càng thâm,

Từ trời xuống thế để gần NHÂN gian.

Bao la trời đất giang san

Tìm người tri kỷ đoan trang tương phùng.

M.T.C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *