KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN (2/11)

KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN ĐƯỢC CHÚA MẠC KHẢI CHO THÁNH GERTRUDE


Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu Châu Báu Cực Thánh của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, hiệp với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong Luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong Giáo Hội toàn cầu, trong quê hương con và chính gia đình của con rất cần đến lòng thương xót của CHúa. Amen.

Giêsu Maria Giuse con mến yêu! Xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục.

Chúng con cậy vì danh CHúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức CHúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

KINH CẦU CHO CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC

Ội Đức Trinh Nữ rất nhân từ của núi Cát Minh, xin Mẹ giang rộng đôi tay nhân từ đến các linh hồn đang đau khổ vì lửa luyện ngục, và xin hãy giải thoát họ, ban cho họ sớm được hưởng hạnh phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa.

Ôi Đức Trinh Nữ Rất Thánh, xin Mẹ hãy đặc biệt cứu giúp những linh hồn thân nhân của con, những linh hồn bị bỏ rơi và chưa được an nghỉ.

Ôi Mẹ rất nhân từ, xin Mẹ tuôn đổ trên họ những công nghiệp của Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy các linh hồn được chúc phúc đang ở bên Chúa, xin các ngài cầu cùng Chúa cho chúng con bao nhiêu có thể được và xin giải thoát chúng con khỏi tất cả những nguy hiểm hồn xác, xin bảo vệ gia đình chúng con, để chúng con cũng được đón nhận vào nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

(Lm Nguyễn Tất Thắng, Dòng Đa minh, chuyển ngữ từ lời kinh tiếng Ý đọc trước tượng Đức Mẹ Cát Minh trong Nhà thờ Đức Mẹ Maria tại Traspontina – Roma)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *