Thời gian-M.T.C

Thời gian

Tíc tắc, tíc tắc, tíc tắc

Thời gian trôi mất ai ngờ qua mau

Thôi rồi lấy lại làm sao?

Ai nào có biết phương nào nó đi?

Thế ra tôi đã làm gì?

Tội, phúc, ác, thiện khắc ghi đành rành

Thời gian quý báu qua nhanh

Sao tôi không nghĩ làm lành nên công

Châm thêm lửa mến trong lòng

Tiêu hao đốt cháy suốt dòng thời gian

Ân tình Chúa đã trao ban

Cho tôi có mặt dưới ngàn vì sao

Để cho danh Chúa cao rao

Muôn dân khắp chốn đồng bào khắp nơi

Ấy là mục đích đời tôi

Nên tôi phải quý thời giờ Chúa ban

Hồng ân Chúa tặng vô bờ

Thời gian như chiếc đồng hồ đang quay.

M.T.C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *