2 thoughts on “Liên hệ

  • Quản lý says:

   Con có thể liên lạc với nhà Dòng bằng các cách sau:
   1. Gặp trực tiếp các Cha tại nhà Dòng: Địa Chỉ: 88/15/17 Đường 16, Phường Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
   2. Liên lạc qua email: dongcatminhterexa@gmail.com
   3. Hoặc liên lạc qua các số điện thoại sau: 0283 7251607/0938062655

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *