Linh đạo Dòng Cát Minh Nữ

1 . CẦU NGUYỆN :

cau nguyen cat minh

Đây là đặc tính đầu tiên và nền tảng của cuộc sống người nữ tu Cát Minh

2 . NHIỆT TÂM TÔNG ĐỒ :

Nỗi ưu tư này chiếm một chỗ quan trọng trong lý tưởng Cát Minh đến nỗi Mẹ Thánh đã xem đây là “ lý do chính yếu”, thậm chí đã lệ thuộc vào đó .

“…Hỡi Chị Em … chính vì mục đích này mà Chúa đã quy tụ Chị em nơi đây, đó là ơn gọi của Chị em,

đó phải là công việc của chị em,

đó phải là đối tượng những ước muốn của chị em,

đối tượng nước mắt và khẩn cầu của chị em” .

3 . CÔ TỊCH :

co tich cat minh

Bao gồm thinh lặng, cô tịch và nội cấm.

  • Để có được sự hồi tâm thường xuyên và mãnh liệt thì nhất thiết phải giữ thinh lặng

 

  • Bầu khí thinh lạng liên kết với cô tịch. Cô tịch không chỉ là cô lập nhưng là tìm kiếm một sự gặp gỡ đối diện với Thiên Chúa, để lắng nghe Ngài và phó mình cho Tình Yêu của Ngài. Cô tịch thực sự dẫn đến một sự đào sâu lối sống huynh đệ.

 

  • Nội vi không phải là một mục đích nhưng là một phương tiện để đạt được sự tự do nội tâm cần thiết cho sự kết hợp hoàn toàn với Thiên Chúa.

4 . ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN :

cong doan cat minh

Theo Mẹ Thánh Têrêxa, một cộng đoàn không nên quá 20 thành viên

  • Cuộc sống huynh đệ
  • Sống đơn giản
  • Có được sự tự do thiêng liêng
  • Nhân bản

 

  1. TÔN SÙNG ĐỨC TRINH NỮ MARIA :

ton sung duc me

Đức Mẹ là bổn mạng và là Nữ Hoàng của Dòng Cát Minh.

Lấy Đức Maria làm mẫu gương đời sống chiêm niệm, nhất là trong đời sống ẩn dật và tâm niệm đức tin, lòng bác ái của Mẹ và việc Mẹ tham gia vào Mầu Nhiệm Cứu Độ.

6 . KHỔ CHẾ :

Từ bỏ tất cả để thuộc trọn về Chúa.

7 . LAO ĐỘNG :

lao dong cat minh

Phải làm việc để kiếm sống như những người nghèo, để hữu ích cho tha nhân và để tránh sự nhàn rỗi

TÔN CHỈ CỦA DÒNG :

Sống đời chiêm niệm thuần tuý, phục vụ giáo Hội bằng yêu mến, cầu nguyện và hãm mình trong cô tịch, thinh lặng, đặc biệt cầu cho hàng giáo phẩm và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.

Ý NGHĨA CỦA TU PHỤC DÒNG CÁT MINH :

Tu phục Dòng Cát Minh gồm có:

Áo Dòng màu nâu : màu của dất và thiên nhien lấy ý từ huy hiệu Dòng

Là màu núi Cát Minh  ( Núi Carmel nơi Thánh Địa )

Cổ áo màu trắng :  Sự trong sáng của một tâm hồn chỉ tìm một mình Thiên Chúa

Áo Dức Mẹ : ( Scapular)  là mẫu áo Đức Mẹ đã trao ban cho Thánh Simon Stock Bề Trên Cả Dòng Cát Minh, như dấu hiệu của sự phù trợ đặc biệt của Mẹ đối với Dòng

HOẠT ĐỘNG CỦA DÒNG :

Dòng Chiêm niệm lao động trong nội vi của Đan Viện, không có hoạt đông bên ngoài, phuc vu Giáo Hội bằng đời sống cầu nguyện và khổ chế.