Linh đạo Dòng Nam Cát Minh

Linh đạo Dòng Nam Cát Minh

Linh đạo của Dòng được cô đọng trong hai văn bản chính thức của Dòng:

– Luật tiên khởi của Thánh Albertô, thượng phụ Giêrusalem, soạn và được Đức Thánh Cha Innocentê IV phê chuẩn năm 1247.

– Hiến pháp của Dòng.

Linh đạo Cát Minh Têrêxa được sống qua hai chiều kích gắn bó chặt chẽ với nhau, đó là chiêm niệm và tông đồ. Chiêm niệm để đào sâu tình yêu dành cho Thiên Chúa, và từ cảm nghiệm tình yêu ấy phát sinh khát vọng tông đồ.

Hay nói cách khác, linh đạo Dòng được xây dựng trên ba nền tảng chính yếu:

  • Đời sống cầu nguyện
  • Đời sống cộng đoàn
  • Lòng nhiệt thành tông đồ
  1. Cầu nguyện

Bằng đời sống thân tình với Thiên Chúa, người tu sĩ Cát minh luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa.Cau nguyen Cat Minh

  1. Cộng đoàn

Cộng đoàn Cát Minh Têrêxa sống trong tình hiệp thông huynh đệ, dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh.Cong doan cat minh

  1. Tông đồ

Người tu sĩ Cát Minh Têrêxa sống thân tình, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và quan tâm tới nhu cầu của Giáo Hội bằng kinh nguyện, hy sinh, giảng tĩnh tâm, giúp đỡ tín hữu về mặt tâm linh, và khi cần cũng phụ trách các giáo xứ.Cat minh nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *