Sứ vụ

         Đời sống Cát minh cũng là đời sống của Kitô hữu. Do đó, đây phải là một cuộc sống của sự hoán cải liên tục khi họ cố gắng sống trung thành lệ thuộc Đức Giê-su Ki-tô như là các môn đệ của Người. Trong nỗ lực này, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương và cũng là bạn đồng hành của người tu sĩ Cát Minh. Cũng như Đức Maria, ơn gọi của tu sĩ Cát Minh chính là “một sự nên một ẩn mình với Thiên Chúa” vì lợi ích của Giáo Hội và toàn thế giới.

        Theo tinh thần Thánh mẫu của mình, nhiệm vụ chính của Dòng Cát Minh là cầu nguyện và chiêm niệm, được hiểu như là tình bạn nghĩa thiết với Thiên Chúa. Việc tông đồ của Dòng Cát Minh được bắt nguồn từ chính mối liên hệ mật thiết này với Thiên Chúa, qua trung gian và được nuôi dưỡng bởi Chúa Giê-su Ki-tô.

         Mặc dù cầu nguyện và chiêm niệm là chính trái tim của Dòng Cát Minh, nhưng chúng không bị tách ra khỏi và cũng không loại trừ hoạt động tông đồ. Trái lại, chính việc cầu nguyện và chiêm niệm của người tu sĩ Cát Minh thúc đẩy và trở thành nguồn trợ lực hữu hiệu cho hoạt động tông hồ của họ. Vì vậy, sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa qua Chúa Giê-su Ki-tô chính là nguồn mạch của hoa trái tông đồ của người tu sĩ Cát Minh.

          Sứ vụ của Dòng Cát Minh là sự hòa quyện giữa chiêm niệm và mục vụ tông đồ. Sự hòa quyện này được thể hiện theo những cách khác nhau bởi 3 nhánh của Dòng. Trong khi đối với các nữ đan sĩ, việc tông đồ là thuần túy chiêm niệm, còn các nam tu sĩ và anh chị em Dòng Ba tham gia vào các hình thức hoạt động của Giáo Hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *