Lời nguyện nhập lễ Thánh Lu-y và Thánh Zê-li Mác-tin

Ngày 12 tháng bảy

Thánh Lu-y và Thánh Zê-li Mác-tin,

Song Thân Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, OCD

Lời nguyện nhập lễ (các phần khác có thể lấy ở PHẦN CHUNG CÁC THÁNH NAM NỮ)

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho hai Thánh Lu-y và Zê-li ơn để sống thánh thiện trong ơn gọi vợ chồng và cha mẹ. Xin Chúa thương nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà cho chúng con được yêu mến và phụng sự Chúa cách trung thành và sống xứng đáng với ơn gọi của mình.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn thưa: Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *