Tình yêu ôi! Sao mà nhiệm lạ!

Ồ! Nói về ơn gọi của con sao?

Ơn gọi của con được hình thành là do Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa qua trung gian Cha Thánh Giuse.

Thật, ơn gọi của con chẳng mấy giống ai, hay nói các khác xem ra chẳng mấy xuôi thuận. Trước khi tìm ra ơn gọi tu trì con đã chọn cho mình một ơn gọi khác cơ! Đó là ơn gọi hôn nhân gia đình. Có lẽ vì môi trường và ngoại cảnh giáo xứ của con lúc đó không được thuận tiện để giúp con tìm ra ơn gọi tu trì của mình trước khi con quyết định chọn ơn gọi hôn nhân. Nhưng mọi sự không ngoài Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Con gọi đây là một sự vòng quanh ngược dòng mà chính Chúa nhân lành đã cho phép xảy ra và rồi cũng chính tình thương của Ngài đã biến đổi con một cách nhiệm lạ, mà ngay khi đó con chưa cảm nghiệm được.

Sở dĩ con nói qua trung gian Cha Thánh Giuse, là vì hồi còn bé con rất mến Cha Thánh Giuse, con thường có thói quen cầu nguyện với Cha Thánh Giuse và cũng xin Ngài thương hướng dẫn tương lai của con nữa. Vì thế trong hồng ân ơn gọi của con ngoài Thánh Ý Chúa, rõ ràng là có sự can thiệp đầy yêu thương của Cha Thánh Giuse, vì khi đó trong tâm tưởng của con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tu thì một hôm trong lúc con cầu nguyện với Cha Thánh Giuse, con đã được Ngài hướng dẫn và chỉ lối, nhất là ơn gọi Cát Minh mà con đang có hôm nay. Chắc chắn không ai khác là Cha Thánh Giuse đã dẫn đường chỉ lỗi cho con.

Và rồi trong suốt hành trình theo Chúa của con đã bao phen con yếu đuối, dại khờ và nông nổi, những thăng trầm mưa nắng của một lữ hành theo Chúa. Con cảm nghiệm sâu xa rằng chính tình thương nhiệm mầu của Thiên Chúa đã dùng Cha Thánh Giuse để dẫn đưa, thương yêu, bênh vực và giữ gìn đời con và nhất là ơn gọi của con.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, con yêu mến Chúa
Chúa biết rõ con;
Chúa biết con bất xứng
Chúa biết con thất trung
Chúa biết con yếu đuối
Chúa biết con nhút nhát
Chúa biết con tội lỗi
Chúa biết con phản bội
Và Chúa biết con …
Nhưng Chúa vẫn yêu thương và chọn gọi con theo Chúa và cho Chúa. Vì:
Chúa muốn con được bình an
Chúa muốn con được hạn phúc
Chúa muốn con được tha thứ
Chúa muốn con được chung phần với Chúa …
Lạy Chúa, con xin chúc tụng Cháu và tạ ơn Thánh Giuse.

Marie Raphael

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *