Phút hồi tâm – Myriam

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa,
ấp ủ con suốt cả cuộc đời”

Từ giữa thế gian, Chúa đã che chở giữ gìn con khỏi mọi hiểm nguy, đã khơi lên trong con khát vọng sống đời tận hiến. Đầy lòng biết ơn và yêu mến, con đáp lại Ơn thánh Chúa, trong ơn gọi chiêm tu. Và con sẽ bám chặt vào Chúa, vào lòng thương xót Chúa trên hành trình tiến về “Núi Thánh”. Bên cạnh đó những khó khăn đau khổ và thử thách không thiếu để giúp con hoàn thiện hơn trong ơn gọi. Những đau khổ thử thách làm con phải chiến đấu triền miên, phải giằng co chọn lựa giữa tốt và xấu, giữa điều tốt và điều tốt hơn, giữa Chúa và thế gian, bệnh tật… phải chăng đó cũng là quy luật chung cho con người. Mầu nhiệm của thử thách và đau khổ ai nào hiểu thấu, ai dám tự phụ mình luôn đứng vững trong khó khăn thử thách. Lạy Chúa xin đừng rút lại cánh tay uy quyền của Chúa, kẻo con rơi vào vực thẳm tội lỗi và sự chết.

Teresa hai dong

Chúa biết chúng con là tạo vật khốn cùng được nhào nắn bằng gì! Chúng con đang vất vả lội ngược dòng giữa biển đời đầy hiểm nguy, chúng con không làm gì được nếu không có Chúa, chúng con tin vào lời Chúa đã hứa “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Và thật sự Chúa đang ở giữa với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể. Chỉ vì Chúa muốn chúng con được hạnh phúc, qua Bí Tích Thánh Thể làm sao con hiểu thấu tình thương Chúa. Vì tội lỗi của chúng con, Chúa đã chết nhục nhằn trên thập giá nhưng Chúa không nỡ bỏ chúng con, Chúa lại ban chính Mình và Máu Thánh làm lương thực nuôi sống chúng con mỗi ngày, để đáp lại Chúa đâu cần chúng con phải làm gì quá sức chúng con. Một ngày quảng đại giúp đỡ yêu thương tha nhân vì Chúa, khát vọng làm đẹp lòng Chúa, hướng lòng lên Chúa trong giây lát… Chúa cũng lấy làm vui thích.

Lạy Chúa là Chúa cả trời đất! Sao Chúa phải hạ mình như vậy? Chỉ vì Chúa quá thương chúng con. Vậy mà, để đáp lại tình thương Chúa, chúng con sẻn so tính toán, chúng con lấy làm mãn nguyện vì chút hy sinh.

Lạy Chúa, xin thương ban ơn giúp sức để chúng con thực sự là chứng nhân cho Chúa ở giữa thế gian, bất cứ là môi trường nào hoạt động hay chiêm niệm. Đời sống chúng con phải được điểm tô bằng các nhân đức chứ không phải danh vọng, lợi lộc trần gian. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Lạy Mẹ Maria, cùng với Mẹ con tiến về Núi Thánh; cùng với Mẹ con yêu mến phụng sự Chúa; cùng với Mẹ con sống đời tận hiến và cùng với Mẹ con làm tất cả.

Myriam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *