Đường lên núi Cát Minh – Thánh Gioan Thánh Giá

Để mua sách in, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua email: dongcatminhterexa@gmail.com, hoặc số điện thoại: SĐT: 0283 7251607; 0938062655

Đường lên đỉnh Cát Minh bao gồm 3 quyển(phần):

One thought on “Đường lên núi Cát Minh – Thánh Gioan Thánh Giá

  • 30 Tháng Sáu, 2019 at 7:22 chiều
    Permalink

    Xin chân thành cám ơn Dòng Cát Minh VN, là nơi duy nhất đang phổ biến bản dịch các tác phẩm của thánh Gioan Thánh Giá cho khắp nơi có thể học và thực hành những điều thánh Gioan Thánh Giá dạy.

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *