Chân phước John-Baptist, Michael-Louis và James, linh mục tử đạo, OCD (18/8)

Ngày 18 tháng 8 kính nhớ
Chân phước John-Baptist, Michael-Louis và James, linh mục tử đạo

Cha John-Baptist Duverneuil (sinh 1737 tại Limoges), cha Michael-Louis Bruland (sinh 1758 tại Chartres) và cha James (sinh 1753 tại Frolois), thuộc nhóm 64 vị tử đạo được phong chân phước ngày 1 tháng 10 năm 1995, là nạn nhân của trong cuộc Cách Mạng Pháp, họ đến từ 14 giáo phận và từ nhiều dòng tu ở Pháp.

Lòng trung thành của các ngài vào Thiên Chúa, Hội Thánh và Đức Giáo Hoàng, đã khiến các ngài từ chối tuyên thệ theo Hiến Pháp Dân Sự do hội đồng lập pháp cách mạng áp đặt lên hàng giáo sĩ. Và kết quả là họ bị bắt, bị hành hạ như thú vật, và chờ đợi bị đày đi làm nô lệ trong sự bất lực khi rơi vào tay của một kẻ buôn người ở vịnh Rochefort. Suốt năm 1794, đã có 2 tu sĩ Cát Minh mất trên chuyến tàu: cha John-Baptist mất ngày 1 tháng 7cha Michael-Louis mất ngày 25 tháng 7, cả 2 vị đều được an táng tại hòn đảo Aix. Sau một trận dịch bệnh bùng phát trên chuyến tàu, những người còn lại được đưa xuống tàu tại hòn hòn đảo Madame, cha James mất và được an táng tại nơi đây ngày 10 tháng 9. Điểm đáng chú ý trong sứ vụ tông đồ của các ngài chính là tình yêu thương mà các ngài dành cho những tù nhân và đức nhẫn nại khi đón nhận mọi sự sỉ nhục, tình cảnh thiếu thốn mọi thứ và sự tàn ác, không kể đến sự biến đổi của thời tiết, đói khát và bệnh tật, cả 3 vị tu sĩ linh mục Cát Minh Têrêxa đều chịu tử đạo và tình huynh đệ của các ngài trong sự thống khổ ấy hơn bao giờ hết đã mang đến minh chứng cho Đức Kitô bằng đức tin và tình yêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *