Thế nào là người Cát Minh tại thế?

THẾ NÀO LÀ NGƯỜI CÁT MINH TẠI THẾ?

 1. Aloysius Deeney, phụ trách OCDS tại Nouvelle Orleans 2002

Người Cát Minh tại thế có thể được định nghĩa theo 6 tiêu chí:

 • Một thành viên sống đạo của Hội Thánh Công giáo,
 • dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Núi Cát Minh
 • và được cảm hứng bởi Thánh Têrêxa Giêsu và Thánh Gioan Thánh Giá
 • cam kết vào Dòng
 • để tìm Nhan Thánh Chúa,
 • vì phần rỗi của Hội Thánh và thế giới.

 

 1. Một thành viên sống đạo của Hội Thánh Công giáo

Một người “sống đạo” là một người có thể sống đầy đủ các bí tích của Hội Thánh và bí tích Thánh Thể, nguồn gốc và đỉnh cao của đời sống công giáo. Hồi xưa ít có người công giáo ly hôn. Nhưng hiện nay không còn như thế nữa. Cha linh hướng có thể soi sáng cho Ban Trách Nhiệm một Cộng đoàn Cát Minh Tại Thế(OCDS) về cách phân định các ứng sinh.

Hãy nhớ Dòng Tại Thế là một nhánh hợp pháp của Dòng Cát Minh Đi Chân Đất(OCD). Đây là một thể chế của Hội thánh Công giáo Rô-ma và phải tuân theo luật lệ. Người không thuộc về Hội Thánh Công giáo không thể là thành viên của Dòng Tại Thế.

Tuy nhiên, sự thuộc về Hội Thánh Công giáo không phải là tiêu chí duy nhất để gia nhập vào OCDS.

 1. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Núi Cát Minh

Sùng kính Đức Trinh Nữ Maria chưa đủ là tiêu chí phân định ơn gọi vào dòng Cát Minh. Những người được gọi vào dòng Cát Minh, chia sẻ với Đức Maria cùng một khuynh hướng giữ mọi sự trong lòng  như thánh sử Luca đã viết. Đức Maria là gương mẫu cầu nguyện và suy gẫm. Sự cuốn hút vào suy gẫm là một trong những đặc tính cơ bản của mọi người Cát Minh tại thế.

Một số người có lòng sùng kính sâu với Đức Maria, nhưng không sẵn sàng suy gẫm và sống thinh lặng nội tâm là trung tâm của Dòng. Những người đó có thể tìm vị trí trong những nhóm khác của gia đình Cát Minh hoặc ở giữa những gia đình thiêng liêng khác.

Đối với một thành viên của Dòng Tại Thế, Đức Maria là gương mẫu của  sự sẵn sàng nội tâm hóa. Mẹ lôi cuốn và cảm hứng chúng ta đi theo con đường chiêm niệm như sự tham gia vào đời sống của Nhiệm Thể Con Mẹ là Hội Thánh. Chính Đức Maria dẫn vào dòng Cát Minh. Đây là một trong những khía cạnh cần lưu ý trong đào tạo.

 1. Được Thánh Têrêxa Giêsu và Thánh Gioan Thánh Giá cảm hứng

Ngoài hai nhân vật lớn của Dòng Cát Minh, cần bổ sung thêm thánh Têrêxa HĐ Giêsu, chân phước Elisabeth Chúa Ba Ngôi, thánh Têrêxa Biển Đức Thánh Giá(Edith Stein) hoặc Lô-ren-xô Phục Sinh.

Ơn đoàn sủng đã được ban cho Thánh Têrêxa Giêsu. Thánh Gioan Thánh Giá là người cộng sự chính trong cuộc phiêu lưu cải tổ Dòng. Khó mà tưởng tượng một người Cát Minh Đi Chân Đất của bất kỳ nhánh nào mà không bị lôi cuốn bởi cuộc đời, nhân cách và nhất là học thuyết của hai vị thánh lớn này.

Chúng ta thấy ở các ngài một sự giảng dạy vững chắc. Một người Cát Minh Đi Chân Đất sẽ tìm và gặp bên cạnh hai vị thầy của Cát Minh sự đào tạo chắc chắn mà người đó cần. Dòng Cát Minh hiện nay có ba vị Tiến sĩ Hội Thánh: Têrêxa Giêsu, Gioan Thánh Giá và Têrêxa HĐ Giêsu.

Suốt đời, một người Cát Minh Tại Thế cần học tập và đào sâu những cội rễ của căn tính bằng cách đọc các thánh dòng Cát Minh để dẫn dắt đến một sự quan tâm ngày càng lớn hơn đối với Thánh Kinh, thần học và quyền uy của Hội Thánh. Cột sống của đời sống thiêng liêng được hình thành nhờ đọc sách thiêng liêng, lectio divina và thời gian học để củng cố trí thông minh về đức tin công giáo.

Tuy nhiên không nhất thiết là người trí thức để trở thành người Cát Minh tại thế; nhưng cần tìm hiểu và đào sâu ý nghĩa của sự thật về Thiên Chúa, về tha nhân, về sự cầu nguyện, về Dòng và về Giáo Hội.

Chúng ta hãy nhớ sự vâng lời đã từ lâu kết hợp với trí thông minh và nhân đức tin. Vâng lời có nghĩa là cởi mở với sự lắng nghe. Đó là thái độ của người muốn đi xa hơn điều đã biết. Thành viên của Dòng tại thế sẵn sàng để được dẫn đi, giáo dục với các thánh dòng Cát Minh.

 1. Là người cam kết vào Dòng

Điều gì gây sự khác biệt giữa một người sẵn sàng thật sự để suy gẫm, chiêm niệm, có thể dành nhiều giờ cầu nguyện hoặc học hỏi với người sẽ cam kết vào Dòng Cát Minh Tại Thế?

Người cam kết là người được dẫn dắt, kêu gọi… và Hội Thánh, qua Dòng, phân định và động viên “ơn gọi” đó và thiết lập những căn bản cho sự cam kết đó. Thời gian và nội dung đào tạo có tầm quan trọng chính yếu cho sự chuẩn bị cam kết bằng các lời Tuyên hứa. Trước khi tuyên hứa, người ân cần bước vào Dòng, có cảm giác thuộc về Dòng Cát Minh.

Sự cam kết được thực hiện trong một Cộng đoàn. Vì thế cần có khả năng đảm nhận một đời sống cộng đoàn, mặc dù trong đa số trường hợp, nó chỉ tóm lại ở cuộc gặp gỡ hàng tháng…Cộng đoàn này nhằm tiếp tục đào tạo từng thành viên.

Có một số người đã thuộc về các phong trào khác của Hội Thánh ước ao vào Dòng Tại Thế. Nếu họ biểu lộ một ơn gọi thật sự, điều đó không thành vấn đề, tuy nhiên với điều kiện sự cam kết trong Dòng là điều ưu tiên. Một sự chọn lựa xác quyết và ý thức phải được thực hiện.

 1. Để tìm nhan thánh Chúa

Người Cát Minh tại thế tìm Chúa, muốn biết Chúa và nhìn nhận cầu nguyện là điều then chốt để tìm Chúa. Người đó luôn nhìn nhận mình là người thừa hưởng ơn Chúa qua mọi chiều kích của cuộc sống.

Người Cát Minh Tại Thế dần dần trở nên chiêm niệm. Người ấy được biến đổi qua công trình của Chúa Thánh Thần. Vì không thể cam kết trong một cuộc đời cầu nguyện và làm việc mà không thay đổi nội tâm; cuộc đời đó là nguồn mạch ân sủng và sức mạnh.

Cốt lõi của Cát Minh có phải là cầu nguyện không? Nếu ta hiểu như sự tìm kiếm thánh thiện riêng tư và linh đạo xác thực nhìn nhận sự toàn năng của Thiên Chúa và thánh ý Chúa trên con người, thì đúng! Còn nếu chỉ có nghĩa là sự bắt buộc trung thành với cầu nguyện mà không cần điều gì khác, thì không! Sự thánh thiện riêng tư luôn có tính phổ quát, không bao giờ tập trung vào bản thân, cũng không thỏa mãn bản thân. Người ta không bao giờ là thẩm phán của chính sự thánh thiện bản thân…Cầu nguyện tự bản chất không phải là thánh thiện: nó là sự tiếp xúc thường xuyên và cần thiết để trung thành với Chúa, học thực hiện Thánh ý Chúa, và loan báo bằng cuộc sống chúng ta sự hiện diện và lòng tốt của Chúa; không cầu nguyện tôi không thể biết Chúa, và Chúa không thể được người khác biết đến.

Tìm nhan thánh Chúa đòi hỏi một kỷ luật (discipline)(theo nguyên nghĩa của chữ đệ tử(disciple) ‘người học”). Vì thế chúng ta luôn là người khởi đầu; chúng ta luôn ngạc nhiên về bản chất và công trình của Chúa trong thế giới. Chúa hiện diện trong các biến cố cuộc sống, trong trạng thái sống của chúng ta, cho dù là người độc thân, góa bụa, có gia đình, trong nhà, nơi làm việc hay về hưu. Nhưng sự hiện diện chỉ được lãnh nhận thật sự trong một trái tim biết lắng nghe và cầu nguyện với sự kiên trì.

Dòng Cát Minh tại thế cam kết đáp lời kêu gọi sống thánh thiện mà Chúa đã làm. Người Cát minh được dẫn vào cầu nguyện và tìm ở đó “nhà của mình” và bản sắc của mình. Cầu nguyện, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, làm cho người Cát Minh tại thế trở thành nhân vật chủ chốt trong đời sống Hội Thánh. Đời sống cầu nguyện càng sâu, thì càng sản sinh nhiều hoa trái trong đời sống cá nhân(tiến triển trong nhân đức) và trong đời sống tông đồ.

 1. Vì phần rỗi của Hội Thánh và thế giới

Một số người nghĩ rằng cầu nguyện là việc tông đồ duy nhất của người Cát Minh tại thế. Từ Công đồng Vatican II và các tài liệu Cristifideles laici và  Vita consecrata, Hội thánh không ngừng nhấn mạnh sự dấn thân cần thiết của giáo dân để đáp ứng các nhu cầu của giáo dân và thế giới. Vì thế mỗi Cộng đoàn phải tự đặt câu hỏi: chúng ta nhận nhiều qua việc thuộc về dòng Cát Minh, làm thế nào có thể chia sẻ sự phong phú này cho người khác?   

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *