TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ

Trong mọi khó khăn, thử thách và đau khổ, không có cách gì tốt hơn là cầu nguyện và hy vọng Chúa sẽ ban cho ta theo cách của Ngài.(Cha Thánh Gioan Thánh Giá)

Bắt đầu giờ kinh mỗi ngày với lời cầu nguyện sau:

Lạy Cha Thánh Gioan Thánh Giá, cha luôn khao khát được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu chịu đóng đinh, vì vậy cho đến giây phút cuối đời, cha chẳng mong ước gì hơn là được chịu đau khổ, bị khinh chê và loại bỏ bởi mọi người. Xin cha cầu bầu cùng Chúa cho con để con cũng  yêu mến đau khổ, và giúp con biết vui vẻ chịu đựng mọi đau khổ và nghịch cảnh với can trường; vì đây chính là những phương tiện chắc chắn giúp con có được triều thiên vinh hiển.

Lạy Cha Thánh Gioan, từ trời cao, xin cha lắng nghe con cầu xin khẩn thiết để nhờ việc noi gương cha con có thể yêu mến thánh giá và đau khổ và nhờ thế một ngày nào đó, con có thể cùng cha hưởng phúc trên thiên đàng. Amen.

Kết phúc giờ kinh mỗi ngày với lời cầu nguyện sau:

X: Lạy cha thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

Đ: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa

Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã khơi dậy nơi Thánh Gioan là Cha của chúng con, một lòng mến yêu Thánh Giá cách lạ lùng và sự từ bỏ mình hoàn toàn, xin cho chúng con luôn trung thành noi theo gương Người, hầu đạt tới vinh quang muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen

Ngày Thứ Nhất (11/12): Xin Ơn Khiêm Nhường

Lạy Cha Thánh Gioan Thánh Giá, nơi cha hội tụ sự khiêm nhường sâu sắc cũng như những kiến thức cao siêu nhất về những con đường của Chúa. Xin cầu bầu cùng Chúa cho con có được tấm lòng khiêm nhường thật sự, biết yêu mến những sự nhục nhã và khinh rẻ và biết khinh chê những sự phù phiếm của thế gian hầu con có thể bắt chước cha chỉ yêu mến Thiên Chúa và những sự trên trời mà thôi.  Amen.

gioan thanh gia

Ngày Thứ Hai (12/12): Xin Ơn An Ủi Trong Đau Khổ

Lạy Cha Thánh Gioan Thánh Giá, cha được biết đến như là cha của kẻ nghèo, đấng an ủi những ai ưu phiền, là nơi ẩn nấu chắc chắn cho những ai đau khổ. Vì lòng bác ái, cha hay làm phép lạ cho nhiều người, những phép lạ mà cho tới bây giờ cha vẫn hằng lặp lại cho những ai cầu xin cha. Xin cha luôn an ủi con trong những lúc đau buồn và giúp con thấy được trong mỗi thánh giá là một bảo chứng của lòng Chúa xót thương và nhờ đón nhận thập giá Chúa trao mà con có được ơn cứu rỗi. Amen.

john of the cross

 Ngày Thứ Ba (13/12): Xin Ơn Phó Thác

Lạy Cha Thánh Gioan Thánh Giá, để có thể noi gương Chúa một cách triệt để, cha đã từ chối một cách quảng đại mọi an ủi, cho dù là an ủi thiêng liêng. Vì Chúa, cha luôn khao khát được đau khổ và khinh chê và Chúa đã nhậm lời cha: cha đã chết trong đau đớn tột độ và bị người đời ruồng rẫy.  Xin cầu bầu cùng Chúa cho con được ơn hoàn toàn quên mình để vâng theo thánh ý Chúa, và xin cho con luôn đặt mọi niềm vui và hy vọng nơi Cuộc Thương Khó của Đấng Cứu Độ hầu con có thể được an nghỉ cùng cha muôn đời trên thiên đàng. Amen.

gioan thanh gia

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *