KINH NGHIỆM CỦA THÁNH TÊRÊXA AVILA VỀ THÁNH GIUSE

“Vậy tôi nhận thánh Giuse làm Trạng sư và Đấng Bảo Trợ tôi và tôi thành tâm phó thác tôi cho Người. Tôi thấy Đấng Bảo trợ và Người Cha này của tôi đã chữa tôi khỏi bệnh và giải quyết những khó khăn khác nguy hiểm trầm trọng hơn liên hệ đến danh dự và cả đến làm tôi mất linh hồn nữa. Những ơn lành Người đã ban còn bội hậu hơn là tôi dám cầu xin Người. Cho tới nay, tôi không nhớ có bao giờ tôi cầu xin ơn gì mà Người lại không ban cho tôi. Tôi ngạc nhiên về những ơn trọng đại Chúa ban cho tôi và những nguy hiểm Chúa giải thoát tôi cả phần hồn lẫn phần xác, qua trung gian của Đấng Thánh này.

Đối với các thánh khác, dường như Chúa chỉ ban cho đặc ân cứu giúp chúng ta trong một vài trường hợp cần thiết nào đó. Còn vị thánh này, do kinh nghiệm, tôi biết rằng Người luôn cứu giúp chúng ta trong mọi cảnh ngộ và nhờ vậy Chúa muốn dạy cho chúng ta biết rằng vì chính Chúa đã vâng phục Người ở dưới đất (vị Bảo trợ và được gọi là Cha của Chúa), thì trên thiên đàng, Chúa vẫn thực hiện tất cả những gì Người muốn. Đó cũng là kinh nghiệm của nhiều người khác mà tôi đã khuyên họ chạy đến phó thác cho vị thánh này.

Cả ngày nay, có nhiều người hết lòng tôn sùng Thánh Nhân và cũng có kinh nghiệm như tôi đã có từ trước về sự thật này….Tôi ước ao có thể thuyết phục được hết mọi người hãy tôn sùng vị Thánh này. Vì tôi nhận được không biết bao nhiêu là ơn do vị Thánh này đã cầu khẩn cùng Chúa cho tôi. Tôi không bao giờ thấy có ai thành tâm tôn kính và đặc biệt phụng sự Người mà lại không tiến xa trên đường nhân đức. Vì Người ban ơn trợ giúp thật hữu hiệu cho những linh hốn ký thác mình cho Người.

Đã từ nhiều năm nay, cứ vào những ngày lễ kính Người, là tôi xin Người một vài ơn và Người luôn nhận lời tôi. Nếu điều tôi thỉnh nguyện có phần thiếu ngay chính, thì chính Người điều chỉnh lại để làm ích hơn cho tôi….

Tôi chỉ xin, vì tình yêu Thiên Chúa, những ai không tin tôi thì cứ thử đi, rồi kinh nghiệm sẽ cho thấy việc phó mình cho vị Tổ Phụ này và vì lòng sùng kính Người, họ sẽ được những lợi ích thật lớn lao.

Những người chuyên cầu nguyện thì phải luôn có một tình mến đặc biệt đối với vị Thánh này. Tôi không biết làm sao người ta có thể nghĩ tới Nữ Vương các thiên thần, trong suốt thời gian Người phải đau khổ rất nhiều cùng với Chúa Hài Đồng, mà lại không cảm ơn Thánh Giuse về mọi phương cách Người đã giúp đỡ hai Đấng.

Nếu có ai không thể tìm ra một vị thầy dạy cho biết cách cầu nguyện, thì người đó hãy nhận vị Thánh này làm thầy dạy dỗ và người đó sẽ không bị lạc đường.

Nguyện xin Chúa ban cho chính bản thân con ơn không bị sai lạc khi dám nói về vị Thánh này. Vì dù con muốn hô hào mọi người đem lòng sùng kính Người, thì trong khi phục vụ và bắt chước Người, con lại không luôn phục vụ và bắt chước Người cho đúng. Người tỏ ra thực sự quyền thế khi Người chữa tôi khỏi bệnh tê liệt và ban cho tôi sức mạnh để chỗi dậy và bước đi. Còn tôi thì lại đi theo bản năng của tôi mà lạm dụng ơn này”

(Tiểu Sử Tự Thuật, Chương 6).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *