Tĩnh Tâm Mùa Chay Cùng Với Edith Stein – Tuần Lễ Tro: Trở Về Nguồn

Mùa Chay 2019 – Đường Phục sinh với  Edith Stein

Giới thiệu Lễ Tro : Trở Về Nguồn

Suy niệm Kinh Thánh : Sách Giô-en 2, 12-18

12 Đây là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA: “Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.”

13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em,
bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương,
Người hối tiếc vì đã giáng hoạ.

14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em.

15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng; 16 hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê!

17 Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự ĐỨC CHÚA hãy than khóc và nói rằng:
“Lạy ĐỨC CHÚA, xin dủ lòng thương xót dân Ngài!
Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói:
Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? “

18 ĐỨC CHÚA đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người. Tai ương chấm dứt và dân được giải thoát


 1. Bình giải : Hãy trở về với Chúa!

            Hàng năm mùa Chay bắt đầu từ thứ tư Lễ Tro với lời kêu gọi rất long trọng của ngôn sứ Giô-en : « Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. »  Điều chủ yếu trong mùa phụng vụ này là: làm cho chúng ta chú ý hơn đến Lời Chúa, mở lòng ra với Chúa. Những đau khổ, những thảm họa gây đau khổ cho đất nước Giu-đa lúc đó thôi thúc ngôn sứ động viên sự hoán cải của dân được tuyển chọn, nghĩa là trở về với Chúa với sự trông cậy của một người con bằng cách xé lòng, chớ không xé áo vì Người « nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót và biết hối tiếc về tai họa. » (2, 13)« Hãy trở về với Chúa ». Đó là luật trở về duy nhất mà chúng ta phải luôn áp dụng. Sự hoán cải của cõi lòng về với Chúa là chiều kích căn bản của mùa Chay. Hoán cải là thay đổi hướng khi quay trở lại. Trở về Nguồn của bản thể con người.

            Sự trở về với Chúa phải được thực hiện « trong chay tịnh, nước mắt và than van. » Đó là những biểu hiện được thấy bên ngoài. Các cử chỉ bên ngoài phải luôn tương ứng với lòng thành và sự liên kết với việc làm . « Hãy xé lòng, chớ đừng xé áo các ngươi, và trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi. »

            Quả thật có nghĩa gì khi xé áo, nếu lòng vẫn xa Chúa, nghĩa là xa lòng lành và sự công chính? Đây là điều cần thật sự: trở về với Chúa, với một tâm hồn thành thực ăn năn, để được Chúa thương xót. Một lòng mới và một tinh thần mới : đó là điều chúng ta cầu xin qua thánh vịnh sám hối tuyệt vời, Miserere (« xin thương xót »), thánh vịnh 50. « Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. » Ông Giô-en đã kết thúc lời khuyến khích bằng cách loan báo sự tha thứ được chấp nhận : « Chúa đã nhiệt thành với xứ sở Người và đã tha thứ cho dân Người. »

Bài tập thiêng liêng

            Tôi xin ơn được ý thức sâu xa hơn về con người tội lỗi của tôi và hết lòng –thần trí, tâm hồn và thân xác – khao khát được Chúa tha thứ, như được tái tạo nên con người mới , để Chúa ban lại cho tôi niềm vui và hy vọng . Tôi có thể làm điều đó khi suy gẫm thánh vịnh 50 và cầu nguyện, với lời nguyện phụng vụ hôm nay « để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng bằng một ngày chay tịnh thánh. »

 1. Hai bài triết lý của Edith Stein
 • « Hãy nhớ bạn là tro bụi »

            « Vấn đề chính yếu liên quan đến bản thể hữu hạn và Bản Thể vĩnh hằng như Những con đường nhận biết Thiên Chúa là vấn đề hiện sinh : Làm thế nào có người đạt đến niềm tin, còn người khác thì không, có người tìm thấy ý nghĩa của bản thể và người khác thì không ? » (Cécile Rastoin, Edith Stein. Tìm về Nguồn, Cerf 2007, tr. 289). Chúng tôi đề nghị một đoạn trích từ tác phẩm chủ yếu của bà : Bản thể hữu hạn và Bản thể vĩnh hằng (nhà xuất bản Nauwelaerts, 1998, tr. 60-64). Chúng tôi ý thức rằng đoạn này cần một sự cố gắng cầm trí để hiểu rõ. Đoạn này được trích từ Chương II : Hành động và quyền năng như một cách hiện hữu. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cách đơn giản : làm thế nào để tôi là một hữu thể sống?

            « Tôi nhận bản thể tôi từ đâu ? (…) Bản thể của tôi, như tôi tìm thấy, là một bản thể hão huyền. Tôi không tự hiện hữu và bản thân tôi chẳng là gì; mỗi khoảnh khắc tôi cảm thấy trước hư vô và người ta ban cho tôi sự hiện hữu từng giây từng phút. Tuy nhiên bản thể hão huyền vẫn hiện hữu và từng khoảnh khắc tôi chạm được bản thể trọn vẹn. (…)

            Tôi biết tôi được nâng đỡ và sự nâng đỡ đó cho tôi sự bình tĩnh và an toàn.  Quả thật, không phải sự an toàn làm cho con người chắc chắn về bản thân, đứng vững trên một nền đất cứng, bằng sức lực của mình, nhưng là sự an toàn êm dịu và thanh thản của một em bé được một cánh tay mạnh mẽ bồng bế, nghĩa là một sự an toàn, không phải là ít có lý hơn, một cách khách quan. Quả thật, có lý chăng, nếu một em bé luôn sống trong sự sợ hãi là mẹ nó để nó té ngã ?

            Trong bản thể của tôi, tôi ngã vào một bản thể khác không phải là tôi nhưng là sự nâng đỡ và là đáy sâu của bản thể tôi vì bản thân tôi không có sự nâng đỡ hay đáy sâu. Tôi có thể đến đáy sâu mà tôi chạm được trong bản thân tôi để nhận biết Bản thể vĩnh hằng. (…) Qua miệng của ngôn sứ, nếu Chúa nói với tôi Người còn trung thành với tôi hơn cả cha mẹ và chính Người là Tình Yêu, thì tôi nhận biết rằng sự tin tưởng của tôi vào cánh tay nâng đỡ tôi có lý biết bao và nỗi sợ bị té ngã trong hư vô thật vô nghĩa, miễn là tôi không tự kéo tôi ra khỏi cánh tay che chở đó. »

 • « Sức mạnh của niềm tin » (Thư gửi cho Roman Ingarden ngày 28.11.1926)

            « Bây giờ chúng ta hãy đến với đức tin. Nếu tôi hiểu đó là những ‘hành động’ song song với những hành động của sự hiểu biết, thì tôi sẽ thách thức chúng biết bao. Nhưng  đức tin cho tôi trải nghiệm về sức mạnh sáng tạo và biến đổi một cách thực tế nhất, trong chính bản thân tôi cũng như ở những người khác, đức tin đã xây những nhà thờ chính tòa trong thời Trung đại và cơ cấu tuyệt vời của phụng vụ Hội thánh, đức tin mà thánh Tô-ma gọi là sự ‘khởi đầu đời sống vĩnh hằng nơi chúng ta’ … khi tiếp xúc với đức tin đó, mọi sự hoài nghi đều bị phá tan trong tôi. »

(Trao đổi thư từ I, tr. 330-331) 

Ngẫm nghĩ

            Như Edith Stein, tôi có trải nghiệm về sự trở về Nguồn nguyên thủy của nhân tính tôi không ? Tôi có cảm thấy được nâng đỡ tận đáy lòng tôi không ? Lúc nào Chúa đã giúp tôi vượt qua một tình huống khó khăn để tôi không ngã quỵ?

            Tôi chọn điều có thể góp phần biểu hiện ý chí giao hòa với Chúa và tha nhân bằng hành động. Bằng cách nào tôi sẽ cho thấy tôi muốn trở về với Chúa ? Về phía Chúa, điều gì động viên tôi trở về với Người?

 1. Chương trình tĩnh tâm và những hướng dẫn thực hành

            Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá đề nghị với chúng ta sống con đường phục sinh qua bảy giai đoạn đến ngày Phục sinh. Dựa vào bài đọc thứ nhất của các chủa nhật trong mùa Chay, tĩnh tâm tặng một hành trình biến đổi nội tâm để nên giống Đức Ki-tô hơn. Đây là những giai đoạn :

 • Lễ Tro             : Trở về Nguồn
 • Tuần 1            : Bạn hãy nhớ hành trình dài trong sa mạc
 • Tuần 2            : Đừng sợ, chỉ nên tin
 • Tuần 3            : Đi vào Mầu Nhiệm Thiên Chúa
 • Tuần 4            : Sống Thánh Thể
 • Tuần 5            : Luôn bắt đầu !
 • Tuần Thánh    : Ngước mắt lên Đấng chịu đóng đinh
 • Phục Sinh       : Lòng tôi tỉnh thức

Mỗi thứ sáu trong mùa Chay bạn sẽ nhận một tài liệu gửi qua điện thư. Tài liệu này luôn có một cấu trúc giống nhau :

 • Bài đọc thứ nhất của thánh lễ chúa nhật được trích từ Cựu Ước với một bài bình giải và một bài tập thiêng liêng được đề nghị để sống theo Lời Chúa
 • Những bản văn của Edith Stein để khám phá lời giảng dạy của thánh nhân và những câu hỏi để ngẫm nghĩ
 • Những hướng suy gẫm và những quyết tâm để sống hằng ngày với Kinh Thánh và Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá, bằng hình ảnh.

            Cuộc tĩnh tâm sẽ rất phong phú về tài liệu, một số dễ được tiếp cận, một số sẽ khó hơn. Bạn cứ chọn tài liệu phù hợp với bạn, theo nhịp độ của bạn ! Đối với các bạn có nhiều thời gian hơn hoặc muốn đào sâu hơn, bạn có thể tải thêm những tài liệu bổ sung. Lần này bạn có thể tham khảo thêm 2 tài liệu dưới đây :

 • Tiểu sử chi tiết của Edith Stein
 • Tài liệu được trích dẫn Bản thể hữu hạn và Bản thể vĩnh hằng

Chúc bạn lên đường đến Phục sinh !

Cha Philippe de Jésus (Hugelé), OCD (Tu viện Avon)
và nhóm tĩnh tâm trên mạng.

 1. Cầu nguyện mỗi ngày trong tuần với Edith Stein

Thứ năm sau lễ Tro  – 7.3 : nắm tay Chúa

« Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người» (Đnl 30, 19)

« Tận đáy lòng, tôi chỉ nói về một thực tế đơn gỉan và nhỏ : ta có thể bắt đầu sống bằng cách nắm tay Chúa. » (Thư ngày 28.4.1931)

Tôi có xem mùa Chay này như một cuộc hẹn hò với Tình Yêu, với Sự Sống không ? Nắm lấy bàn tay Chúa để không rời ra nữa, đó là con đường Sự Sống. Tôi dành cụ thể 15 phút để suy niệm những lời ban Sự Sống này.

Thứ sáu sau lễ Tro – 8.3 : ‘này Ta đây’

« Nếu ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời ; nếu ngươi la lên, Chúa sẽ phán : ‘Này Ta đây’. » (Is 58, 9)

« Đối với những người nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, thú tội với lòng ăn năn và khao khát được cứu độ, thì Đức Ki-tô đưa tay ra nhưng Người đòi họ đi theo Người không điều kiện và từ bỏ mọi sự chống lại Chúa Thánh Thần. » (Khoa học của thập giá)

Lên đường trong mùa Chay này, là tôi muốn được Chúa cứu độ và làm việc lành mà tôi có thể. Tôi có thể sống sự gặp gỡ với Chúa trong ngày hôm nay không ? Hoặc sự cô tịch của tôi như thời gian Chúa thực sự hiện diện?

Thứ bảy sau lễ Tro  – 9.3 : cầu nguyện với niềm tin

« Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. » (Lc 5, 31-32)

« Điều chúng ta có thể làm rất ít so với điều được làm cho chúng ta. Nhưng điều ít, chúng ta phải làm. Điều trước hết là : kiên trì cầu nguyện để tìm con đường đúng và đi theo sự thúc đẩy của ân sủng mà không kháng cự khi cảm nhận được ân sủng. » (Thư ngày 28.4.1931)

Tôi còn có thể dành giờ cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn tôi và giúp tôi sống mùa Chay này theo thánh ý Người không ? Để khao khát thánh lễ ngày chúa nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *