Tĩnh tâm mùa Chay với Edith Stein – Tuần 1 : Hãy Nhớ Hành Trình Dài Trong Sa Mạc

Mùa Chay 2019 – Đường Phục Sinh Với Edith Stein 

Tuần 1 : Hãy Nhớ Hành Trình Dài Trong Sa Mạc

Suy niệm Kinh Thánh : Đệ Nhị Luật 26, 1-11

1 Khi anh em vào đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp, khi anh em chiếm hữu và ở đất đó, thì hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh em thu hoạch được từ miền đất của anh em, mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, ban cho anh em. Anh em hãy để những thứ ấy vào giỏ, rồi đi đến nơi Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chọn cho Danh Người ngự. 3 Anh em sẽ đến với tư tế tại chức trong những ngày đó và sẽ thưa với ông :  

 « Hôm nay tôi xin trình với Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, rằng tôi đã vào miền đất mà Đức Chúa đã thề với cha ông chúng tôi là Người sẽ ban cho chúng tôi. »

4 Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt trước Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. 5 Bấy giờ, anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em :

« Ông tổ tôi là người A-ram phiêu bạt, đã xuống Ai-cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi. Tại đó, người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. 6 Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. 7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8 Đức Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. 9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. 10 Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. »

Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phủ phục trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. 11 Anh em sẽ liên hoan cùng với các thầy Lê-vi và người ngoại kiều sống giữa anh em, vì mọi điều tốt mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã ban cho anh em và gia đình anh em.

  1. Bình giải: Hãy nhớ và  « đi trước sự hiện diện của Ta » (Gn 17,1)

            « Ngươi sẽ dâng những sản phẩm đầu mùa. » Đó là những hoa quả đầu mùa. Đó là sự khởi đầu và là lời hứa. Cử chỉ dâng hiến được sống như một cử chỉ biết ơn: tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta là, đều là ân sủng của Thiên Chúa. Mang lễ vật tới, không phải là nhượng cho Thiên Chúa điều chúng ta sở hữu, mà là nhìn nhận tất cả mọi sự của chúng ta đều đến từ Thiên Chúa. Nghi thức dâng sản phẩm đầu mùa phải được sống như một cử chỉ tưởng nhớ khơi gợi sự tuyên xưng đức tin. Phụng vụ làm cho mỗi con cái Ít-ra-en sống cùng thời với lịch sử thánh đã qua. Đến đền thờ để mang hoa quả của đất, là sống hành trình trong quá khứ của dân « được Đức Chúa dẫn đến nơi đó » và được Người  « ban cho đất này, một đất tràn trề sữa và mật. »

            Sự quan tâm lớn nhất của sách Đệ Nhị Luật là lời mời gọi : « Hãy ý tứ đừng quên » (Đnl 6,12 ; 8,11 ; 11,16). Tìm lại ký ức, hãy nhớ công trình của Thiên Chúa cho bạn từ rất lâu.  Quên, là một dấu hiệu của sự kiêu ngạo vì sự phồn vinh hiện tại có thể làm cho ta quay lưng lại Đức Chúa : « Anh em đừng tự nhủ: chính năng lực của tôi và sức mạnh bàn tay tôi đã tạo ra cho tôi sự giàu có này . Anh em hãy nhớ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, vì Người ban cho anh em năng lực tạo ra sự giàu có đó . » (Đnl 8,17-18). Đó là những nguy hiểm của một đất nước quá đẹp, sự quyến rũ của việc thờ cúng theo người Ca-na, « để theo  những thần khác, các thần của các dân chung quanh anh em» (Đnl 6,14). Phải chăng đó là nguy hiểm của một xã hội tiêu thụ?

Bài tập thiêng liêng

« Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban … » (Ga 4,10)

 « Anh em sẽ liên hoan cùng với các thầy Lê-vi và người ngoại kiều sống giữa anh em, vì mọi điều tốt mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã ban cho anh em và gia đình anh em. »

 Điều mà Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta từ đầu cuộc hành trình đến lễ Phục Sinh có thể được tóm gọn trong một câu đơn giản : tất cả những gì chúng ta có, tất cả những gì chúng ta là, đều là ân huệ của Thiên Chúa ban. Cử chỉ dâng hiến mà Mô-sê mời gọi chúng ta làm là một cử chỉ tạ ơn . « Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh ? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? » (1 Co 4,7). Mùa Chay mời gọi chúng ta ý thức lại ví trí hàng đầu tuyệt đối của ân sủng. Đức tin làm cho chúng ta tin vào Thiên Chúa không xuất phát từ chúng ta. Đó là một ân huệ của Thiên Chúa.

Sự nhìn nhận mọi ơn lành của Thiên Chúa bị mờ nhạt đi trong một xã hội sung túc, mà đối với nhiều người hình như mọi sự đều tự có. Suốt hành trình 40 năm trong sa mạc, dân Ít-ra-en đã hiểu rằng cuộc sống của họ tùy thuộc vào Thiên Chúa.

            Cử chỉ dâng hiến là cử chỉ tạ ơn. Đó là điều mà nghi thức tiến lễ trong mỗi thánh lễ nhắc nhở chúng ta : « Lạy Thiên Chúa là Chúa Tể hoàn vũ, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã thương ban cho chúng con bánh,….vì Chúa đã ban cho chúng con rượu … ». Tôi nhớ lại quảng đường tôi đã đi cùng Thiên Chúa từ thuở nhỏ. Tôi nhìn nhận những ân huệ Chúa đã ban cho tôi mọi ngày trong đời tôi. Tôi tạ ơn Chúa. « Trong suốt mùa Chay, tôi cầu xin Người cho tôi được tiến triển trong sự nhận biết Đức Giê-su Ki-tô và nhờ anh sáng Chúa, tôi có một cuộc sống ngày càng trung thành với Chúa hơn. »

  1. Ba bản văn của Edith Stein về thân phận lịch sử của chúng ta
  • Đối diện với thời sự (Thư ngày 2.1918 tại Roman Ingarden)

Bối cảnh của bức thư : Vào đầu chiến tranh, Roman Ingarden đã phục vụ trong Quân đội Ba- Lan của Josef Pilsudski. Edith Stein đã bị chấn động bởi cái chết của vị thầy và bạn thân,  Adolf Reinach, là cánh tay phải của Husserl vào tháng 11.1917 trên mặt trận Flandres. Trong thực tế bi thảm của các chiến hào từ tháng 11.1915 đến tháng 10.1916 , Reinach đã có cảm nghiệm về Thiên Chúa. Trong một đợt nghỉ phép ngắn, ngày 9.4.1916, với vợ, ông đã xin được rửa tội trong Giáo hội tin mừng. Edith cũng bước vào hành trình chân lý của bản thân mình.

« Bạn thân mến,

Tôi cảm thấy rất khó chịu từ khi ranh giới của Đế chế một lần nữa ở giữa bạn và tôi và ranh giới càng rõ nét hơn trong tuần qua. Một cách nào đó, tôi cảm thấy đồng chịu trách nhiệm về điều đang xảy ra (tôi không thể phản đối điều đó vì tôi biết có những lý do mạnh mẽ). Và tôi chia sẻ sự phẫn nộ của bạn. Một mặt, tôi rất hiểu trạng thái tinh thần của bạn và mặt khác, đôi khi tôi ngạc nhiên về cách người ta cảm nhận các sự cố. Tôi không thể phán đoán vì tôi thấy những nguyên nhân và hậu quả càng ngày càng trở nên khó tính toán được. Về mặt nhạy cảm, tôi cảm thấy vô cùng không thống nhất trong cảm xúc của tôi. −  Đến bây giờ tôi cố gắng vô ích để tìm hiểu vai trò của con người chúng ta, trong các biến cố của thế giới. Cách đây không lâu, một đoạn tin mừng của thánh Lu-ca đã lóe lên trong ký ức của tôi: « Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người ! » [Lc 22 ,22] Điều đó phải chăng không có một giá trị tổng quát? Chúng ta phát động các biến cố và chúng ta chịu trách nhiệm. Thế nhưng, tận đáy lòng, chúng ta không biết điều chúng ta làm và chúng ta không thể dừng lịch sử của thế giới, mặc dù chúng ta không tô màu cho các biến cố của lịch sử. Người ta không thể nắm bắt được điều đó. Vả lại , đối với tôi, tôn giáo và lịch sử càng ngày càng gần nhau hơn và hình như những bản văn lịch sử ở thời Trung Đại, đã ghi chép lịch sử thế giới từ tội nguyên tổ đến ngày phán xét cuối cùng, hiểu biết nhiều hơn những nhà chuyên môn hiện đại, đã mất ý nghĩa của lịch sử vì chỉ muốn ghi nhận những sự kiện được khoa học kiểm chứng một cách chắc chắn… »

(Liên lạc thư từ I, Cerf-Editions du Carmel-Ad Solem, 2009, tr. 117-119)

  • Con người lịch sử và xã hội, con người thiêng liêng tìm kiếm Thiên Chúa

« Cách một con người ăn mặc, nói năng, cử động, v.v.. thường cho ta đoán được cương vị xã hội, nghề nghiệp, nói tắt là vị trí xã hội khi tiếp xúc ban đầu. Trong nhiều trường hợp, điều này hình như hiển nhiên, không cần ta suy nghĩ, và ta tự khắc tìm hành vi thích hợp.  Thế giới con người là một thế giới xã hội, mà mỗi người đóng vai trò rõ ràng  −và đôi khi còn đóng nhiều vai trò. Nhưng chúng ta không chỉ xem con người duy nhất như là người, trong đầu tìm hiểu điều chung cho tất cả mọi người, mà không chỉ lưu ý đến vị trí của họ trong thứ bậc xã hội −ít nhiều chúng ta cảm thấy xúc động, cũng trong lần gặp gỡ đầu tiên , vì mỗi người là một cá vị, qua cách họ là, với bản chất, tính cách của họ … Nếu chúng ta đi từ cuộc gặp gỡ cá vị đến cuộc sống chung như chúng ta thường chìm đắm trong đó , thì những dáng vẻ bề ngoài và tổng quát thường có khuynh hướng nhường bước cho những thành tố sâu kín và riêng tư … Ấn tượng được phong phú hóa dần dần từ « lịch sử » con người đến « vận mạng » và ý thức một trách nhiệm hỗ tương. Cuộc sống con người là một cuộc sống trong cộng đoàn, và trải qua một hành trình với sự lệ thuộc lẫn nhau …

Nếu con người có kinh nghiệm về sự hiện hữu của mình và bản thể nhân loại xuyên qua người khác, thì chính con người cũng có trải nghiệm bản thân…Trải nghiệm bản thân hoàn toàn khác với trải nghiệm của người khác … Sự hiện hữu của con người là một sự hiện hữu trống rỗng về bên trong, cởi mở với và cho bản thân, do đó là một sự hiện hữu trống rỗng và cởi mở ra bên ngoài, có thể đón nhận thế giới vào bản thân … Trong nội tâm cũng như trong thế giới bên ngoài, con người tìm thấy những chỉ số của một điều gì đó bên trên bản thân và tất cả, mà chính bản thân hoàn toàn lệ thuộc.  Đặt câu hỏi cho bản thể đó, nói cách khác tìm kiếm Thiên Chúa, là cấu thành của bản thể con người. » 

(Con người, Cerf-Editions du Carmel-Ad Solem, 2012, tr. 65-68)

  • Tính cấp bách của việc dâng mình cho Thiên Chúa

            « Ngày nay chúng ta lại sống trong một thời đại cần cấp bách một sự đổi mới từ các nguồn ẩn giấu các tâm hồn được kết hợp với Thiên Chúa. Và nhiều người đặt niềm hy vọng cuối cùng ở những nguồn ẩn giấu của ơn cứu độ. Đây là một lời cổ vũ quan trọng : hiến dâng hoàn toàn cho Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, đó là điều đòi hỏi chúng ta để bộ mặt trái đất có thể được thay đổi. Với một sự cậy trông đầy niềm tin chúng ta phải phó thác linh hồn ta theo sư lôi kéo mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần. »

(Cuộc đời ẩn giấu và sự Hiển linh, trong Nguồn ẩn giấu, Cerf -Ad Solem, 1999, tr. 247)

Ngẫm nghĩ

           Đâu là tầm nhìn của tôi về lịch sử hiện đại? Đâu là những biến cố trần gian có vẻ mang lại niềm hy vọng?

           Bằng cách đọc lại lịch sử cá nhân, Thiên Chúa đã làm gì cho tôi qua các biến cố đời tôi? Nếu chúng ta là cha mẹ hay ông bà, chúng ta kể về lịch sử gia đình cho các con cháu chúng ta lúc nào và thế nào?

Cha Philippe De Jésus, OCD (Tu viện Avon)

  1. Cầu nguyện mỗi ngày trong tuần với Edith Stein

Thứ hai 11.3 : vượt qua mối hiềm thù

« Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về con cái dân ngươi. » (Lv 19, 18)

«Chúng ta không được phán xét và chúng ta phải trông cậy vào lòng thương xót vô tận của Thiên Chúa. » (Thư ngày 16.2.1930)

Mối hiềm thù khép kín tấm lòng đối với ân sủng. Lạy Chúa, xin đến giải thoát con. Tha thứ, không phải là xóa đi sự dữ, mà là ước muốn tất cả chúng ta được gặp lại, trong sự hoán cải và tha thứ, vào ngày Phán xét.

Thứ ba 12.3 : con đường tha thứ

« Xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. » (Mt 6, 12)

« Mỗi người chịu trách nhiệm về sự cứu độ bản thân theo mức độ hợp tác của sự tự do, chứ không phải là không có tự do. Và mỗi người đồng thời cũng chịu trách nhiệm về sự cứu độ của mọi người khác theo mức độ có thể van nài ân sủng bằng sự cầu nguyện cho mỗi người. » (Tự do và ân sủng)

Tha thứ, không phải là có thiện cảm, mà là từ chối tính lô-gích của sự trả thù và cầu nguyện để con đường của Chúa được mở ra trong lòng mọi người. Tôi nhớ lại những sự tha thứ được cho đi và được lãnh nhận rất quan trọng đối với tôi. Hôm nay tôi có hành vi tha thứ nào không?

Thứ tư 13.3 : kêu lên tới Chúa

« Người ta sẽ phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. » (Gn 3, 8)

« Điều tôi phải trả lời, là trả lời trước mặt Chúa. Điều đó là gì, nghĩa là đâu là bổn phận của tôi, chính lương tâm nói với tôi. Theo lương tâm là việc của sự tự do trong tôi. » (Lâu đài tâm hồn)

Lòng thương xót của Thiên Chúa cho phép tôi bắt đầu một cuộc sống mới bằng cách chọn Thiên Chúa. Điều đó dẫn đến những hành động. Tôi có thấy con đường đang mở ra trước mắt tôi không? Tôi có muốn đi theo con đường đó không?

Thứ năm 14.3 : yêu thương hằng ngày

« Nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Đấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người ! Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. » (Mt 7, 12)

« Trong những điều kiện hiện hữu thông thường, không có cách nào khác để dâng lại cho Chúa tình yêu đã lãnh nhận, ngoài việc chu toàn từng chi tiết nhỏ của bổn phận hằng ngày một cách trung thành ; bằng cách không bỏ qua cơ hội nào để phục vụ tha nhân bằng tình yêu. » (Nguồn ẩn giấu)

Chúa Cha ban dồi dào Thánh Linh cho chúng ta và Thánh Linh là sự tỏa sáng tình yêu. Tôi có thể chu toàn một hành động hằng ngày thường làm cho tôi »càu nhàu » với tình yêu, khi tôi kêu cầu Thánh Linh ?

Thứ sáu 15.3 : Nhìn Chúa

« Còn Ta, Ta bảo các con : bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt. » (Mt 5, 22)

« Thuận nhận sự bất lực và nghèo khó của chúng ta và phó thác với niềm trông cậy vào tình yêu toàn năng, đó là một sự khôn ngoan lớn mà chúng ta phải không ngừng đi vào trở lại và luôn luôn càng đào sâu hơn. » (Thư gửi cho Elly Dursy)

Chúa Giê-su, dịu dàng, thương xót, đặt chúng ta trước những đòi hỏi triệt để của Tình yêu Thiên Chúa. Không có Người, tôi không thể hoàn thành việc Người đòi hỏi tôi. Tôi dành thời gian chiêm ngắm, nài van Thánh Linh của Đấng chịu đóng đinh trên thánh giá, Đấng đã yêu tôi hoàn toàn…

Thứ bảy 16.3 : hãy là người được Chúa tạo dựng

« Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo. » (Mt 5, 48)

« Thiên Chúa dẫn con người để trở thành thật sự là người. […] Người đặt cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa, sẽ chắc chắn rằng người đó sẽ hoàn toàn là chính mình, nghĩa là sẽ trở thành người đã được Chúa tạo dựng cách riêng. » (Chân lý và sự trong suốt)

Làm thế nào hoàn thiện như Thiên Chúa ? Có lẽ một cách đơn giản là trở nên người mà Chúa đã tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *