NGÀY 09/08 – THÁNH TÊRÊXA BÊNÊĐÍCTA THÁNH GIÁ, NỮ TU DÒNG KÍN OCD, TỬ ĐẠO

Ngày 09 tháng 08 – Lễ Kính Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh giá, Nữ tu Dòng Kín OCD Tử Đạo (1891-1942)

 

Thánh Tê-rê-xa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá sinh năm 1891 tại Bơ-rét-lau, nước Đức. Tên khai sinh của Chị là Edith Stein. Chị sinh trưởng trong một gia đình Do Thái khá giả ở Breslau (nay là Wroclaw, Ba Lan). Sinh thời, Chị là một triết gia giỏi và là giáo sư Triết Học, tuy nhiên Chị đã từng từ bỏ niềm tin vào Thiên Chúa trong Đạo Do Thái Giáo của Gia Đình lúc chỉ mới 14 tuổi.

Khi là sinh viên ĐH Göttingen, Chị bị thu hút vào hiện tượng học (phenomenology), một phương pháp tiếp cận triết học. Nổi trội khi được Edmund Husserl bảo trợ (Edmund Husserl là triết gia hiện tượng học hàng đầu vào thời điểm ấy), Chị lấy bằng tiến sĩ Triết Học năm 1916. Sau đó, Chị tiếp tục là giáo sư Đại Học tới năm 1922 thì chuyển sang dạy ở trường của các Cha Đa Minh ở Speyer, và cuối cùng Chị được bổ nhiệm làm giảng sư tại Viện Giáo dục Munich cho tới khi bị áp lực của Đức quốc xã (Nazis) trên người Do Thái buộc chị phải dừng việc giảng dạy.

Về sau này, Chị được đánh động bởi những người bạn Ki-tô Hữu tốt lành của mình, và đặc biệt là sau khi đọc Tiểu Sử Tự Thuật của Thánh Nữ Têrêxa Avila. Chị bắt đầu tái khám phá hành trình tâm linh của mình, rồi Chị xin được rửa tội năm 1922 lúc bản thân đã 30 tuổi đời. Năm 1934, Chị muốn theo bước Thánh Têrêxa Avila trên đường trọn lành qua việc từ bỏ mọi sự thuộc về thế gian đằng sau để bước vào Dòng Kín, và lấy tên Dòng là Têrêxa Bênêđicta Thánh Giá.

teresa benedicta

Sau khi sống ở Cologne Carmel (1934-1938), vì thời cuộc, vâng lời Bề Trên, Chị chuyển sang Dòng Kín ở Echt, Hà Lan. Đức quốc xã chiếm giữ đất nước này năm 1940. Khi trả thù vì bị các giám mục Hà Lan tố giác, Đức quốc xã bắt tất cả những người Do Thái gốc Hà Lan theo Kitô giáo. Têrêxa Bênêđicta và người chị em Rosa, cũng theo Công giáo, chết trong phòng hơi ngạt ở Auschwitz ngày 9-8-1942.

Trong tác phẩm lớn “Khoa Học Thập Giá” của Chị, Chị viết: “Sự nhập thể thực sự của Chúa Ki-tô được thể hiện nơi người Ki-tô Hữu, cùng với một cuộc phục sinh thực sự, từ cái chết trên thập giá…”

Cuộc đời chị là gương mẫu của một người sống cho chân lý, tìm thấy chân lý đó nơi thập giá Đức Ki-tô và rồi ôm ấp thập giá cho đến khi đón nhận cái chết tử đạo vị danh Chúa.

Chị được phong chân phước bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 năm 1987 tại Cologne nước Đức, và cũng chính vị Thánh Giáo Hoàng này nâng Chị lên bậc Hiển Thánh vào ngày 11 tháng 10 năm 1998 tại đền thánh Vatican.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *