THÁNH LỄ THỤ PHONG LINH MỤC CỦA TU SĨ, THẦY PHÓ TẾ GIUSE MARIA DƯƠNG ĐỨC NGHĨA,OCD

Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria Vinh Hiển Núi Cát Minh, Thánh Cả Giuse và các Thánh, Dòng Cát Minh Tê-rê-xa Việt Nam hân hoan kính báo về Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục của Tu Sĩ, Thầy Phó Tế Giuse Maria Dương Đức Nghĩa, OCD.

Thánh Lễ Thụ Phong Linh Mục sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 19 tháng 08 năm 2019 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Núi Cát Minh – tọa lạc tại Broadway Ave., New Manila, Quezon City, Philippines.

Xin hiệp lời cầu nguyện để Tân Chức luôn được đầy tràn Ơn Chúa trong ơn gọi Linh Mục và trở nên Thánh Thiện trong sứ vụ phục vụ Chúa và tha nhân.

Xin chân thành tri ân và kính báo.

Dòng Cát Minh Tê-rê-xa Việt Nam (OCD)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *