Ngày thứ chín

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH MẸ THÁNH TÊRÊXA AVILA

 NGÀY THỨ CHÍN (14/10)

 

Lạy Chúa Giêsu chí ái, chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho ái nữ Chúa là Mẹ Thánh Têrêxa được ngất ngây yêu mến Chúa và Hội Thánh Chúa khi Người lìa bỏ thế gian mà về cùng Chúa.Vì công nghiệp của Chúa và của Hội Thánh Chúa, xin ban cho chúng con được ơn chết lành, được yêu mến Chúa và khao khát Chúa trong giờ sau hết để qua cái chết, chúng con được diện kiến và yêu mến Chúa hơn trên Thiên Đàng.

Đọc: Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, và một kinh Sáng Danh

Xướng:        Lạy Mẹ Thánh Têrêxa, xin cầu cho chúng con
Đáp:            Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Cha toàn năng, trong khi chúng con hân hoan chuẩn bị cho đại lễ mừng kính Mẹ Thánh Têrêxa Avila, xin cho chúng con được nuôi dưỡng bởi những giáo huấn của Mẹ Thánh hầu chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *