Ngày Lễ Thánh Têrêxa Avila Nghe Thánh Nhân Bàn Về Cầu Nguyện

Thánh nữ Têrêxa Avila (1515-1582), trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh, nhà thần nhiệm khuyên chúng ta kiên trì cầu nguyện:

“Lý do khác nữa là để nói lên những hồng ân trọng đại dường nào Chúa đã ban cho một linh hồn khi Người đã hướng tâm tình họ yêu thích cầu nguyện, dầu có thể là người ấy không chuẩn bị kỹ càng đủ như cần phải làm. Nếu linh hồn kiên trì, mặc cho tội lỗi, cám dỗ và sa ngã cả ngàn cách do ma quỉ gây nên, thì tôi chắc chắn Chúa sẽ đem người ấy đến bến cứu độ, như Chúa đã dẫn đưa tôi từ trước tới giờ này. Nguyện Đấng Quyền năng ban cho con ơn để không bao giờ hư đi nữa.

Chúa ban cho người chuyên cần cầu nguyện muôn vàn hồng ân – tôi có ý nói về tâm nguyện – mà biết bao vị thánh và nhiều người nhân đức đã hết mực tán dương. Vinh danh Chúa về điều đó ! Nếu không như thế, thì dù thiếu khiêm tốn, cũng không chắc tôi có dám nói lên như thế không. Tôi chỉ có thể nói những gì tôi biết do kinh nghiệm – nghĩa là tôi khuyên ai đã bắt đầu cầu nguyện, dù đã trót phạm nhiều tội thế nào chăng nữa, thì người ấy cũng đừng bao giờ bỏ cầu nguyện nữa. Vì đó là phương thế giúp chúng ta cải thiện cuộc đời. Còn nếu không cầu nguyện, thì việc cải thiện sẽ khó hơn rất nhiều. Bởi vậy họ đừng nghe theo ma quỉ cám dỗ như tôi đã theo mà bỏ cầu nguyện vịn lẽ khiêm nhường. Họ hãy tin rằng Chúa không thể sai lời và Người đã hứa nếu chúng ta thành tâm thống hối lỗi lầm và cương quyết không xúc phạm đến Người, Người sẽ thân tình với chúng ta như thuở ban đầu và lại ban cho chúng ta những hồng ân mà Người đã ban cho chúng ta khi trước, nếu lòng thống hối của chúng ta chân thành tha thiết (Ez. 18,21), đôi khi Người còn ban nhiều hơn nữa.

Còn những ai chưa bắt đầu cầu nguyện, thì tôi xin họ, vì mến Chúa, đừng bỏ mất ơn trọng này. Ở đây không phải sợ gì cả, mà chỉ có hứa hẹn. Vì ngay cả khi người ta không tiến bộ hay không cố gắng theo đuổi sự hoàn thiện để đáng được những ơn an ủi và những hồng ân Chúa ban cho những người hoàn thiện, thì họ cũng sẽ lần lần hiểu rõ hơn về con đường dẫn đưa tới Nước Trời. Và nếu cứ kiên trì thì tôi hy vọng, theo lượng Thương Xót Chúa, Đấng không bao giờ lại không ân thưởng cho những ai nhận Người làm bạn hữu, sẽ thưởng công cho họ. Theo tôi, tâm nguyện không phải gì khác mà chỉ là một cuộc trao đổi thân tình, và là cuộc đàm đạo một mình mình với Đấng mà chúng ta biết là Người yêu thương chúng ta. Nếu tình yêu là đích thực và tình bạn là tha thiết, thì nhất định phải có một số điều kiện. Về phía Thiên Chúa, chúng ta biết Người không thể thiếu những điều kiện này. Còn bản tính chúng ta thì hư đốn, lệ thuộc giác quan và vô ơn. Bởi vậy chúng ta không thể thành công trong ước vọng yêu mến Người như Người yêu thương chúng ta, vì bản tính hư hèn của chúng ta là như thế. Vậy nếu chưa yêu mến Người, thì hãy nhận thức rằng kết thân với Người thì rất có lợi, Người yêu thương bạn tha thiết và bạn sẽ sung sướng chịu đựng mọi khó khăn để được ở lâu với Đấng mà bản tính rất cách biệt bạn”.

(Tiểu sử tự thuật, chương 8, 4-5)


Nguồn: FB Francis Tien Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *