Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

“Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: chúng sẽ nể con ta”

Chúng ta bắt đầu từ đoạn cuối. Kết thúc dụ ngôn tá điền vườn nho, tác giả sách Tin Mừng bình luận: Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Một lần nữa chúng ta lại thấy sự từ chối mạnh mẽ nhất đối với Chúa Giêsu và Tin Mừng của Ngài không đến từ những người ở xa Đền Thờ nhưng đến từ những người yêu mến Đền Thờ đến cực đoan. Thực tế đau buồn này đã xảy ra và vẫn đang xảy ra trong Giáo Hội của Chúa hôm nay.  Nó xảy ra khi chúng ta quên rằng bản chất của đạo Chúa Giêsu chính là lòng thương xót.

Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình.

Đây chính là trọng tâm của dụ ngôn.  Hành động của chủ vườn nho là vô lý và không thể hiểu được.  Chẳng ai trong chúng ta lại hành động ngây thơ như vậy.  Nhưng đây chính xác là những gì Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta trong dụ ngôn này. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng lòng thương xót của Chúa không từ một trở ngại nào cho tới khi Ngài đạt được mục đích của mình:  “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?”  Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, lòng thương xót luôn lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào và không ai có thể đặt giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa Đấng luôn tha thứ.

Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau:  “Ðứa con thừa tự kia rồi:  Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”.

Chúng ta có thể có hai thái độ khác nhau đối với vườn nho của đời mình, hoặc đối với vườn nho của cộng đoàn hay tổ chức giáo hội mà chúng ta thuộc về.  Thái độ đầu tiên là sống với lòng biết ơn vì tất cả những gì chúng ta có được đều do ân sủng Chúa: chúng ta sống biết ơn và chia sẻ những gì đã được trao cho chúng ta và như thế chúng ta để Chúa làm đá tảng góc tường.  Thái độ thứ hai là coi mình là chủ sở hữu vườn nho của đời mình hay của tổ chức giáo hội và như thế Chúa không còn là đá tảng góc tường nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *