Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần III Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa: Lc 4,24-30

“không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”

Những người đồng hương ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Chúa Giê-su, nhưng họ lại xem thường Ngài, bởi họ tự cho là họ biết quá rõ về Ngài và gia đình Ngài. Đối với họ, Chúa Giê-su chỉ là một anh thợ mộc, con của một bác thợ mộc. Còn Mẹ Ngài và những người thân của Ngài cũng chỉ là những con người bình thường như bao con người khác ở làng Nazareth.

Họ không thể chấp nhận một anh thợ mộc bình thường và là người đồng hương họ quen biết gần 30 năm qua, lại là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Chính những thành kiến và sự xem thường như thế đã tước đi của họ những ân sủng đáng lẽ họ được hưởng từ việc tin vào Đức Ki-tô như cha ông họ đã từng đánh mất ân sủng vì đã xem thường ngôn sứ Êlia và Êlisa vậy.

Nhiều lúc chúng ta cũng có cái nhìn thiển cận và đầy thành kiến như người dân Nazareth xưa. Chúng ta cho rằng người này, người nọ đầy khuyết điểm và không xứng đáng với công việc của Chúa. Thực tế là chẳng ai xứng đáng với công việc của Chúa cả nhưng Chúa lại thích dùng những người thấp bé nhất để vinh danh Ngài.

Chính vì thế, chúng ta không nên áp đặt giới hạn lên bất cứ ai và cũng đừng gạt bỏ họ vì những thành kiến hẹp hòi của chúng ta vì biết đâu họ chính là những khí cụ sắt bén nhất trong bàn tay của Thiên Chúa.

JB Nguyen,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *