Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa: Mt 18:21-35

Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?

Đối với người Do Thái, số bảy không chỉ có nghĩa là sáu cộng một; nó còn mang nhiều ý nghĩa khác.

Phêrô nghĩ rằng mình rất quảng đại. Nhưng thực tế là ông đã đặt giới hạn cho sự quảng đại.  Ngược lại, sự quảng đại nơi Chúa Giêsu thì không có giới hạn:  Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Điều này cũng giống như nói rằng người môn đệ của Chúa Giêsu phải dành cả cuộc đời mình để tha thứ. Vì vậy thật không thể tưởng tượng nổi một Kitô hữu đạo đức lại không thể tha thứ!

Người này có thể là một người đạo đức, hay đọc kinh xem lễ, nhưng lại không mặc lấy tinh thần của Đức Kitô, Đấng đã khẩn khoản nài xin Chúa Cha thứ tha cho những kẻ giết mình: :  “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm (Lc 23, 34).”

Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Những ai không có kinh nghiệm sâu sắc và cay đắng về tội lỗi thì không thể nào có kinh nghiệm về niềm vui khôn tả của sự tha thứ. 

Và khi không có kinh nghiệm về sự tha thứ của Thiên Chúa thì việc đặt ra giới hạn cho sự tha thứ đối với tha nhân là điều bình thường. 

Vì vậy xin cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình Chúa thứ tha để rồi chúng ta cũng biết tha thứ cho anh chị em mình không những bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy, thứ tha không giới hạn.

JB Nguyen,OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *