Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần III Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa: Mt 5, 17-19

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn.”

Bài giảng trên Núi bao gồm các chương 5, 6 và 7.  Thánh Mát-thêu đã mở đầu bài giảng bằng cách đặt chúng ta trước một khung cảnh long trọng: Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng (5: 1-2).

Những người lắng nghe Chúa Giêsu khi đó có lý do để nghĩ rằng, Ngài đang muốn làm một cuộc cách mạng đối với Do Thái giáo.  Điều họ nghĩ cũng không hoàn toàn sai, vì rốt cuộc chính Chúa cũng thể hiện rằng Ngài đứng trên cả Lề luật và các tiên tri.  Dầu vậy nhiệm vụ của Ngài không phải là đến để phá hủy nhưng là để kiện toàn những gì đã được xây dựng.

Thánh Phaolô, người biết rất rõ Lề luật và các tiên tri bởi chính ngài là một Pharisêu rất nhiệt thành, đã nhiều lần minh chứng cho Lời Chúa Giêsu nói trên trong các lá thư của ngài, đặc biệt là trong thư gửi các tín hữu Rôma:  Vậy có phải chúng ta dựa vào đức tin mà hủy bỏ Lề Luật chăng? Không phải thế!  Trái lại, chúng ta củng cố Lề Luật (3, 31).  Quả thế, cứu cánh của Lề Luật là Đức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính (10, 4).  Ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật.  Tất cả các giới luật đều tóm lại trong lời này:  Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.  Do đó, yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy (13, 8-10).

Chúng ta, những người bước theo Chúa Giêsu, sẽ bị lạc lối nếu chúng ta cứ câu nệ lề luật thay vì sống giới răn yêu thương. Nếu chúng ta cứ dựa trên lề luật mà đối xử với nhau thì dần dà chúng ta sẽ giết chết tinh thần Chúa Kitô nơi chúng ta và cả nơi tổ chức chúng ta đang sống.

Do đó để sống theo tinh thần Chúa Kitô, hôm nay chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu đang ngồi trên núi. Hãy chiêm ngắm Ngài cho tới khi chúng ta bị chói mắt và bị mê hoặc bởi chính con người và giới răn yêu thương của Ngài.


JB Nguyen,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *