Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật IV Mùa Chay

 

Suy niệm lời Chúa: Ga 9, 1-41

Trung tâm của Tin Mừng Chúa nhật thứ tư Mùa Chay hôm nay là Chúa Giêsu và anh mù từ thủa mới sinh (Ga 9:1-41). Chúa Kitô đã chữa lành và phục hồi đôi mắt cho anh. Chúa thực hiện phép lạ này với cách thức mang đầy tính biểu tượng: trước hết Chúa trộn nước miếng cùng với đất rồi xoa vào mắt anh, sau đó Chúa bảo anh đến hồ Silôê mà rửa. Anh đã đi, rửa, và được sáng mắt.

Với phép lạ này, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy, Ngài là Ánh Sáng Thế Gian. Người mù từ khi mới sinh đại diện cho mỗi người chúng ta, những người được dựng nên để nhận biết Thiên Chúa, nhưng vì tội lỗi nên chúng ta cũng đã trở nên mù lòa. Vì thế chúng ta cũng cần một thứ ánh sáng mới, đó là ánh đức tin, là ánh sáng mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta.

Chúng ta cũng đã được Chúa Kitô soi sáng nhờ Bí Tích Rửa Tội, và chúng ta được gọi mời hành xử như con cái của sự sáng. Để sống như con các của sự sáng, chúng ta cần thay đổi cách nghĩ, cần có khả năng nhận định về con người và sự vật theo một thang giá trị khác, một thang giá trị đến từ Thiên Chúa.

Thực vậy, bí tích rửa tội đòi hỏi phải lựa chọn sống như con cái ánh sáng và bước đi trong ánh sáng. Bây giờ các bạn có thể hỏi rằng: “Bạn có tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa không? Bạn có tin rằng chỉ có Ngài mới có thể thay đổi tâm hồn bạn? Bạn có nghĩ là có thể nhìn nhận thực tại giống như Chúa nhìn không, hay là chúng ta lại không thấy? Bạn có tin rằng Chúa là ánh sáng và Ngài sẽ ban cho chúng ta ánh sáng chân thực không?”

Thế nhưng, ánh sáng chân thực nghĩa là gì? Và bước đi trong ánh sáng nghĩa là gì? Trước hết, điều ấy có nghĩa là hãy bỏ đi những ánh sáng giả dối: thứ ánh sáng lạnh lùng gây tổn thương cho người khác, bởi những thành kiến bóp méo thực tế, bởi những hận thù xét đoán người khác cách không thương xót, bởi những kết án không căn cứ. Khi nói về người khác như thế, bạn đã không bước đi trong ánh sáng, mà chỉ bước đi trong những bóng mờ.

Có thứ ánh sáng giả dối khác, đó là ánh sáng của tư lợi. Nếu chúng ta đánh giá sự vật và con người theo tiêu chí lợi ích cá nhân chúng ta, theo sở thích của chúng ta, theo uy tín của chúng ta, thì chúng ta không sống theo sự thật trong các mối tương quan và các bối cảnh cụ thể. Nếu chúng ta đi theo con đường chỉ biết tìm lợi ích cá nhân, thì chúng ta đang đi trong bóng tối.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô (26.03.2017)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *