Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa: Gioan 5, 31-47

Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi.

Chúa Giêsu tự xưng là Thiên Chúa. Đối với nhiều người Do Thái, đặc biệt là các thành phần lãnh đạo tôn giáo, điều này là một sự phạm thượng và vì vậy họ muốn giết Ngài. Chính vì thế trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã muốn bảo vệ điều mình nói bằng cách đưa ra hàng loạt các lời chứng.

Lời chứng đầu tiên là của Gioan Tẩy Giả: ông đến để dọn đường cho Đấng Mêsia và chỉ cho dân chúng thấy Ngài là Đấng Cứu Thế: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,19).

Lời chứng thứ hai là những việc mà Chúa Giêsu đã làm: những phép lạ cả thể và những lời giảng dạy đầy uy quyền của Ngài minh chứng Ngài là Đấng Thiên Sai.  Nhìn quả thì biết cây.

Lời chứng thứ ba là của Chúa Cha: Chúa Cha đã làm chứng cho Ngài bên sông Giođan và trên núi Tabo: “Đây là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người” (Mt 17,5).

Lời chứng thứ tư là Kinh thánh: Kinh thánh mà Chúa Giêsu muốn nói đến ở đây là Cựu Ước. Những lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Thiên Sai được ứng nghiệm cách hoàn hảo nơi Đức Kitô: Ngài được sinh ra bởi một trinh nữ ở Bethlehem, và thuộc dòng tộc Giesê. Ngài đã “loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng tan nát, tuyên cáo lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, loan tin cho người mù biết họ sẽ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” (Is 61, 1; Lc 4, 18).

Với bấy nhiêu lời chứng đã là quá đủ để thuyết phục rằng những tuyên bố của Chúa Giêsu về thần tính của Ngài là chân thật. Thực tế thì nó còn hơn cả những gì luật Môsê yêu cầu: “phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, sự việc mới được cứu xét” (Đnl 19, 15). Tuy nhiên, bất chấp những nhân chứng hay lời chứng đáng giá này, người Do Thái vẫn không chịu tin vào Ngài. Quả thật, khi người ta không muốn tin thì cho dù có đưa ra bao nhiêu bằng chứng cũng chẳng bao giờ đủ.

Chúng ta là những kẻ tin vào Đức Giêsu: tin Ngài là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa. Nhưng liệu chúng ta có sống và hành động theo đức tin của mình hay không? Thánh Giacôbê nói: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).

Ước gì những hành động của chúng ta minh chứng cho niềm tin chúng ta nơi Đức Kitô.

JB. Nguyen,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *