Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay

Suy Niệm Lời Chúa: Ga 7, 40-53

“Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói… Kẻ khác rằng… Nhưng có kẻ lại nói… Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.”

Có lần Chúa Giêsu muốn biết dư luận nghĩ gì về mình nên hỏi các môn đệ: Người ta nói Thầy là ai?  (Mc 8, 27). Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Một số người thì cho rằng Ngài là tiên tri. Số khác thì lại bảo Ngài là Ðấng Kitô. Nhưng những người khác lại không đồng ý vì họ cho rằng Ðấng Kitô không thể xuất thân từ Galilêa. Thế là họ cãi nhau.

Và sau khi tranh cãi sôi nổi, ai nấy trở về nhà mình.  Đối với họ, Chúa Giêsu không hơn gì một chủ đề tranh luận thú vị.  Chúa Giêsu ắt phải rất thất vọng. Những gì đã xảy ra ở ngôi làng Nazareth thì nay lại xảy ra ở Giêrusalem. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không để những điều này chi phối cách hành động và chương trình cứu rỗi của Ngài.

Còn chúng ta, chúng ta phản ứng thế nào khi vấp phải những lời chỉ trích hoặc sự thờ ơ? Chúng ta có bình thản làm điều Chúa muốn hay bất chấp và khép mình lại? Trong khi suy gẫm về việc Chúa Giêsu bị xem thường, chúng ta hãy tự xét xem mình bị chi phối đến mức nào bởi những gì người khác nghĩ hoặc nói về mình.

Trong hàng ngũ thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu?

Các nhà lãnh đạo Do Thái sử dụng uy quyền và uy tín của mình để dập tắt sự ái mộ của những người đơn sơ và thấp cổ bé họng đối với Chúa Giêsu: Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!

Khi xưa sao thì nay vẫn vậy. Hiện nay cũng có những người tự cho mình là thông minh và tiến bộ, đã xét đoán những người tin mến Chúa Giêsu là những kẻ ngu si mê muội.  Nhưng Thánh Phaolô đã nói: “Những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh (1 Cô-rin-tô 1, 27).”

JB. Nguyen, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *