Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh

Suy Niệm Lời Chúa: Cv 5, 27-33; Ga 3, 31-36

“phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”

Bài Tin Mừng hôm nay xem chừng hơi khó hiểu vì nó như chứa đựng đầy tính trừu tượng bên trong. Các nhà chú giải Kinh Thánh cũng đồng tình rằng, những ý tưởng trừu tượng này là do những suy tư thần học cao siêu trong Tin Mừng của Gioan về Chúa Giêsu khi trước tình hình bắt bớ và loạn lạc của Giáo Hội sơ khai, cũng chính là sự bắt bớ mà ông đang phải chịu vì Danh Chúa Giêsu.

Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay đưa ra một sự tương phản giữa hình ảnh Chúa Giêsu và thế gian “Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự dưới đất”. Ở đây, “Đấng từ trên cao mà đến” chính là Chúa Giêsu và ông dường như ám chỉ về chúng ta như là “những kẻ ở dưới đất”. Thế nhưng cũng rất có thể ông đang ám chỉ về ông Gioan Tẩy Giả, người đã giới thiệu Chúa Giêsu cho nhân loại – nhưng ông đã giới thiệu trong cách diễn đạt của ngôn ngữ loài người, tức là theo cách thức của thế gian.

Nói như thế là vì không lời gì trên thế gian này có thể diễn tả hay nói lên hết được về ‘con người Giêsu’– Đấng là ‘Lời’ của Thiên Chúa: “Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó”. Những gì Chúa Giêsu đã nói với nhân loại là những gì Người đã lãnh nhận nơi Cha của mình. Thế nhưng nhân loại đã tự chia rẽ chính mình, khi có những người đón nhận và tin vào ‘Lời’, và cũng có những nhóm người không đón nhận cho nên cũng chẳng tin vào ‘Lời’.

Và vì thế, Chúa Giê-su đã cảnh báo rằng, hình phạt sẽ đổ xuống trên họ: “ họ sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”. Như thế đã quá rõ ràng, “hình phạt” mà xem ra đến từ Thiên Chúa đã được ban cho họ, không phải vì Người đã giận dữ nhưng là vì họ đã tự chọn cho mình con đường dẫn đến diệt vong, khi họ không đón nhận và tin vào ‘Lời’. Thế còn những con người đón nhận và tin vào ‘Lời’ thì sao? Thưa, khi họ đã đón nhận và đặt niềm tin nơi ‘Lời’ của Thiên Chúa, thì cũng được mời gọi để trở nên giống như ‘Lời’ của Người. Bằng cách để cho Người ‘hoạt động’ nơi bản thân mình, như chính ‘Lời’ đã để cho Thiên Chúa hoạt động nơi mình.

Như thế, nếu ‘Lời’ đã mang sự sống đời đời vào thế gian, thì chính chúng ta cũng sẽ tiếp tục sứ mệnh ấy bằng cách rao giảng về ‘Lời’ của Người ngang qua những chọn lựa và nếp sống của chúng ta.

Như trong bài đọc thứ nhất hôm nay, chúng ta thấy rõ hiệu quả của việc đón nhận và tin tưởng nơi ‘Lời’ của Phê-rô và Gioan. Hai ông sau khi bị giam cầm và được giải thoát một cách kì diệu, đã không chạy trốn để bảo vệ chính mình. Nhưng hai ông tiếp tục trở lại Đền Thờ để rao giảng về ‘Lời’ cho những ai chưa biết Người, được lắng nghe và tin vào ‘Lời’, để cũng được chia sẻ sự sống vĩnh cửu như các ông.

Sự chọn lựa của hai ông đó là: “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”, không phải là do yếu tố con người thúc giục, nhưng chính là sự sẵn sàng để cho Thần Khí Thiên Chúa dẫn dắt và hoạt động nơi mình. Thần Khí này hai ông cũng như chúng ta chỉ có được khi biết mở lòng ra mà đón nhận và tin vào ‘Lời’.

Vậy đó, tiến trình đón nhận và tin tưởng vào Lời, để rồi được Thần Khí hướng dẫn đi vào sự sống vĩnh cửu luôn diễn ra xuyên suốt lịch sử nhân loại và Giáo Hội. Ta hãy nghĩ tới gương sáng của các Thánh nam, nữ, Tử Đạo cũng như không tử đạo. Các ngài đã đi vào mối tình với ‘Ngôi Lời của Thiên Chúa’ để rồi hoàn toàn phó thác đời mình cho ‘Lời’ và Thần Khí đã sống trong họ, để rồi đối với họ không có lựa chọn nào khác ngoài sự chọn lựa duy nhất là Thiên Chúa.

Tôi cũng như các bạn, chúng ta cũng được mời gọi đón nhận và đặt niềm tin nơi ‘Lời’ để rồi cũng được biến đổi nên giống như ‘Lời’ bởi Thần Khí của Thiên Chúa. Khi chúng ta biết lựa chọn đứng về phía ‘Sự Sáng’ và ‘Sự Sống đời đời’. Amen.

J.J. Duong,OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *