Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần XII Mùa Thường Niên A

Suy Niệm Lời Chúa:  Mt 7,21-29

“Chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy…mới được vào nước trời”

Phụng vụ Lời Chúa trong những tuần vừa qua cho chúng ta lắng nghe “Bài Giảng Trên Núi” và bài tin mừng hôm nay được trích từ hồi kết của bài giảng tuyệt vời này của Thầy. Nơi mà Thầy đã chỉ rõ cho các môn đệ cũng như chúng ta những người tin theo Thầy hôm nay, rằng cuộc sống của người môn đệ Thầy phải được diễn đạt qua ba hoạt động quan trọng trong hành trình theo Thầy. Đó là rao giảng, lắng nghe và thực hành.

Khi các Kitô hữu với tư cách cá nhân hay cộng đoàn, cùng nhau dâng lời ca ngợi và thờ phượng Thiên Chúa trong kinh nguyện và cử hành các bí tích, chúng ta đã loan truyền Đức Tin cho những người xung quanh, nhất là những ai chưa nhận biết Thiên Chúa. Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, nghiền ngẫm để rồi những gì mình đọc được ngấm sâu vào tâm hồn, khi đó chúng ta đã bắt đầu lắng nghe Lời Thầy. Rao giảng và lắng nghe là những việc cần thiết và quan trọng cho đời sống người Tín hữu. Thế nhưng, nó vẫn chưa đủ. Vì thế, Thầy đã nhắn nhủ chúng ta còn cần phải để cho việc lắng nghe và rao giảng Lời Thầy sinh hoa kết trái trong đời sống thường nhật của mình, thể hiện trong lời ăn tiếng nói và hành động của chúng ta: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, là được vào nước trời” nhưng ta còn cần phải thực thi thánh ý của Chúa Cha”(Mt 7:21).

Là môn đệ chúng ta không chỉ biết lắng nghe những lời Thầy truyền dạy, mà chúng ta còn cần phải sống theo những giáo huấn ấy của Người. Vì sự “lắng nghe” của người môn đệ Thầy là một chuỗi hành động của việc chăm chú lắng nghe lời Thầy, hiểu những gì Thầy muốn nói, chấp nhận tinh thần sống của Thầy và cuối cùng là áp dụng tinh thần những giáo huấn của Thầy trong đời sống của mỗi người chúng ta. Để cho từng nhịp đập của con tim và từng phút giây của đời mình được sống theo những chỉ dạy của Thầy. Chỉ có như thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Người và chỉ có như thế chúng ta mới như người khôn ngoan biết đặt nền móng nhà mình trên nền tảng vững chắc của những tảng đá bền vững. Chỉ có như thế chúng ta mới được chia sẻ nước trời với Người.

Lời của Thầy trong bài tin mừng hôm nay đảm bảo với chúng ta rằng, nếu những gì Thầy dạy được chúng ta lắng nghe với tất cả thiện chí và hăng say và sống những gì mình tiếp thu, thì chắc chắn chẳng có gì có thể làm chúng ta lay chuyển quyết tâm theo Thầy.

Xin cho chúng ta luôn biết cầu nguyện cùng Thánh Thần, vì ta chẳng thể làm được điều ấy nếu không có sự trợ giúp của Người, Đấng là sức mạnh của chúng ta. Amen

Fr. J.J. Duong Duc Nghia, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *