Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên A

Suy niệm Lời Chúa: Mt 9, 18-26

“Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến là nó sẽ sống”

Bài tin mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay gợi lên cho chúng ta hai ý để cầu nguyện và suy niệm – đó là lời cầu nguyện của cha cô gái và sự chữa lành của Chúa Giêsu.

Trước hết là lời cầu nguyện của người cha cô gái. Tin mừng hôm nay nói với chúng ta rằng người cha cầu xin Chúa Giê-su để ngài chữa lành cho con gái mình. Hành vi cầu xin của người cha có thể được xem như một hình thức cầu nguyện rất phổ biến.

Lời cầu xin cũng là một hình thức cầu nguyện bởi vì , cầu nguyện không chỉ là “nỗ lực sống tình bằng hữu, thường xuyên chuyện trò thân mật với Thiên Chúa, Đấng chúng ta nhận biết và rất mực yêu thương chúng ta – như lời của thánh nữ Têrêxa Avila, nhưng còn là cầu xin, là tìm kiếm, gõ cánh cửa thông qua giữa chúng ta và Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã có lần nói: Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ thì cánh cửa sẽ mở ra. Chúa Giê-su đã lắng nghe và đáp trả lời cầu nguyện của người cha và chữa lành cho cô gái.

 Thứ hai, về sự chữa lành của Chúa Giêsu. Bằng cách nào đó, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa thường đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta, đôi khi ngay lập tức giống như trong bài tin mừng hôm nay, nhưng đôi khi phải mất rất nhiều thời gian, như khi Chúa Giêsu chỉ đến sau khi Lazarus đã chết được 4 ngày. Và khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của mình, chúng ta có thể thấy rõ điều tương tự như vậy.

Ước gì chúng ta cũng luôn biết chạy đến cùng Chúa để thầm thỉ những khát vọng chính đáng của chúng ta đến Ngài, và luôn sẵn sàn phó thác vào tay Chúa và để ngài thực hiện được ý định của ngài trong cuộc sống chúng ta vào lúc ngài mong muốn. Amen

 

Anthony Nguyễn Đức Thiện,OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *