Kinh Tuần Cửu Nhật Mừng Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh (7-15/7/2020)

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh

+++

Tuần cửu nhật là một hình thức cầu nguyện đạo đức có từ thời trung cổ trong giáo Hội Công Giáo. Đó là một hình thức cầu nguyện được thực hiện trong chín ngày liên tiếp để chuẩn bị cho Lễ kính trọng thể Thiên Chúa, Đức Maria, vị thánh, vị sáng lập Dòng, hay thậm chí khánh thành nhà thờ hay tu viện.

Tuần cửu nhật cũng được thực hiện để khẩn cầu một ơn đặc biệt nào đó cho chính mình, tha nhân hay cộng đoàn. Có bốn loại tuần cửa nhật thông thường là; tuần cửu nhật thương khóc (làm tuần cửu nhật cầu cho linh hồn mới qua đời), tuần cửu nhật chuẩn bị cho ngày lễ kính (làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Núi Cát Minh), tuần cửu nhật xin ơn (làm tuần cửa nhật Lòng Thương Xót để xin chữa lành bệnh cho chính mình hay tha nhân) và tuần cửu nhật đại xá (làm tuần cửa nhật thì được một ơn đại xá).

Cả bốn loại tuần cửu nhật này tuy được phân chia theo tên gọi nhưng đều liên quan với nhau, ví dụ làm tuần cửu nhật Kính Đức Mẹ thì được một ơn đại xá. Tuần cửu nhật có thể được thực hiện chung với cộng đoàn, gia đình hay riêng tư.

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh được thực hiện trong cộng đoàn giáo xứ, tu viện, gia đình hay riêng tư thông thường từ ngày 7 đến 15 tháng 7, chín ngày trước Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh 16 tháng 7.  Đây là một truyền thống lâu đời được thực hiện bởi nhiều tín hữu công giáo trên toàn thế giới qua việc lòng sùng kính Đức Mẹ Núi Cát Minh và mang Áo Đức Bà.

Việc làm tuần cửu nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh giúp chúng ta dọn mình sốt sáng mừng lễ và nhắc nhớ mỗi người chúng ta về tình yêu của Mẹ dành cho Giáo Hội. Mẹ theo Đức Giêsu, đồng hành với các môn đệ, chia sẻ với họ hành trình đòi hỏi khắt khe và nặng nhọc – một hành trình, trên tất cả, đòi hỏi tình huynh đệ và sự phục vụ lẫn nhau.  Mỗi ngày chúng ta được hướng dẫn bằng những đoạn kinh thánh và những lời suy niệm ngắn giúp chúng ta suy niệm về những nhân đức của Mẹ, một Trinh Nữ khôn ngoan biết lắng nghe trong chiêm niệm, ghi khắc, suy gẫm trong lòng các biến cố và lời của Chúa.

***

NGÀY THỨ NHẤT: 7/7

Lạy Đức Mẹ là đoá hoa đẹp đẽ của núi Cát Minh, là cây nho đầy hoa trái, là ánh huy hoàng của Thiên Đàng, Mẹ thánh thiện và khiết trinh. Mẹ đã sinh con Thiên Chúa nhưng vẫn đồng trinh. Xin Mẹ hãy cứu giúp chúng con khi chúng con thiếu thốn. Ôi lạy Mẹ là Ngôi Sao Biển, xin giải cứu và bảo vệ chúng con. Xin Mẹ chứng tỏ cho chúng con biết Mẹ chính là Mẹ của chúng con.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ HAI: 8/7

Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất thánh thiện.Mẹ đã nhận lời cầu xin của người con Mẹ chọn là thánh Simon Stock. Vì lòng yêu thương chúng con, Mẹ đã ban cho chúng con Áo Đức Bà với tất cả lòng tin và sự nhiệt thành. Xin cho việc mặc Áo Đức Bà là dấu chỉ của lòng chúng con ao ước được trưởng thành trong sự thánh thiện.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ BA: 9/7

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ đã ban cho chúng con Áo Đức Bà như là một dấu hiệu bên ngoài cho chúng con biết mình là con cái trung thành của Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con luôn mang Áo Đức Bà với niềm vinh dự, để chúng con xa lánh tội lỗi và bắt chước sống theo các nhân đức của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con trung thành với ý nguyện này.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ TƯ: 10/7

Lạy Mẹ Nhân Lành, khi Mẹ ban cho chúng con Áo Đức Bà. Mẹ đã gọi chúng con là tôi tớ của Mẹ và là con cái của Mẹ nữa. Chúng con nài xin Mẹ hãy xin ơn Chúa Giêsu để chúng con xứng đáng sống làm con cái Mẹ trong sự vui tươi, bình an và yêu thương.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ NĂM: 11/7

Ôi, lạy Mẹ của Tình Yêu vô biên, qua lòng nhân đức của Mẹ, chúng con được làm con cái của Mẹ, chúng con được kêu gọi để sống trong tinh thần núi Cát Minh. Xin Mẹ giúp chúng con sống bác ái, yêu thương nhau, sống đời cầu nguyện như Tiên Tri Elia ngày xưa, và luôn trung thành với ơn gọi làm mục vụ tông đồ cho dân Chúa.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ SÁU: 12/7

Ôi, lạy Mẹ Thương Yêu, với sự chăm sóc Từ Mẫu của Mẹ, Mẹ đã bao bọc chúng con trong Áo Đức Bà của Mẹ, để chiếc Áo này làm khiên thuẫn bảo vệ chúng con khỏi sự thống trị của ma quỷ. Qua sự phù giúp của Mẹ, xin cho chúng con luôn mở rộng tâm hồn chào đón Con Mẹ là Chúa Giêsu KiTô, dù chúng con luôn phải chiến đấu với quyền lực của ma quỷ.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ BẢY: 13/7

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng luôn phù giúp các Ki-Tô hữu, Mẹ đã dặn chúng con hãy đeo Áo Đức Bà để Mẹ giữ gìn chúng con khỏi sự dữ. Xin Mẹ luôn bảo vệ chúng con cả thể xác lẫn linh hồn. Xin cho những điều chúng con làm đều đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ TÁM: 14/7

Lạy Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ ban cho chúng con niềm hy vọng, vì qua Áo Đức Bà, chúng con sẽ được nhanh chóng thoát khỏi lửa luyện ngục để về Thiên Đàng, Vương Quốc của Chúa Giêsu. Xin Mẹ luôn là Đấng An Ủi và Nguồn Cậy Trông của chúng con. Xin Mẹ giúp cho chúng con luôn trung thành với Chúa Giêsu Con Mẹ và Mẹ. Sau khi chết, chúng con sẽ nhanh chóng ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và các Thánh.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

***

NGÀY THỨ CHÍN: 15/7

Ôi, lạy Mẹ Rất Thánh của núi Cát Minh, khi một vị thánh xin Mẹ ban muôn ơn lành cho tu viện Cát Minh, thì Mẹ đã ban tình yêu cho chúng con và những ai trung thành với Mẹ và Con Mẹ. Xin Mẹ bảo vệ chúng con là con cái của Mẹ. Chúng con được Mẹ bảo vệ khi mặc Áo Đức Bà, và chúng con cũng thuộc một gia đình với tu viện Cát Minh. Khi mang áo Đức Bà, chúng con được Mẹ che chở khi sống, khi chết và ngay cả sau khi chết.

Ôi lạy Mẹ là Cửa Thiên Đàng, xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con, và những người đang hấp hối trong giờ chết. Xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con với lòng thương xót. Ôi, Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, đoá hoa của núi Cát Minh. Xin cứu giúp những ai đang cần Mẹ giúp đỡ. Xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con với lòng Nhân Từ.

Ôi lạy Mẹ của Đấng Cứu Thế, xin thương xót những ai không biết rằng họ là con của Mẹ. Xin Mẹ Nhân Hậu thương xót chúng con!

Ôi lạy Nữ Vương các Thánh, xin thương xót các linh hồn đang đau khổ!

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Cát Minh, xin cầu cho chúng con!

————————————————————

(nguồn: dongcatminh.org và tinmung.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *