Suy niệm Lời Chúa – Chúa Nhật 16 mùa Thường Niên A

Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật 16 mùa Thường Niên A

“Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”

Có một linh mục nổi tiếng kia về môn Phụng Vụ và Các Bí Tích, khi bắt đầu khóa học, ông luôn giới thiệu cho các sinh viên về tầm quan trọng của môn học. Ông cho rằng, tất cả  các môn thần học khác, dù là Kinh Thánh, Luân Lý, Mạc Khải hay Huấn Quyền… đều sẽ trở nên vô ích ở trên Thiên Đàng. Duy chỉ có môn Phụng Vụ của ông là còn có ích sau khi chết. Bởi lẽ trên Thiên Đàng, chúng ta chỉ có một việc phải làm và phải làm cho thật tốt: đó là thờ phượng Thiên Chúa. Tất cả các sinh viên chúng tôi đều cười. Liệu Nước Thiên Đàng có phải như vậy?

Dù chấp nhận hay không, chúng ta phải chân nhận rằng phần đa người Công Giáo khi làm việc lành phúc đức, ăn chay hãm mình… đều hy vọng đạt được một phần thưởng cao hơn: đó chính là được vào nước Thiên Đàng. Nhưng Nước Thiên Đàng hay Nước Trời là gì? Liệu đó có phải chỉ là phần thưởng cho những người đã chết? Không ai trong chúng ta còn sống có thể biết rõ về Thiên Đàng ngoại trừ những gì Chúa Giêsu đã mạc khải.

Trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật 16 Thường Niên, Chúa Giêsu dùng khá nhiều hình ảnh để hé lộ cho chúng ta về Nước Thiên Đàng. Ngài nói: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình; Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình; Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột.” Dường như cả ba hình ảnh minh họa về Nước Thiên Đàng của Chúa Giêsu đều không giống như những gì chúng ta thường nói hay nghĩ. Thiên Đàng ấy không chỉ là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, hay chỉ là phần thưởng sau này cho những người biết giữ chay kiêng thịt, làm lành tránh giữ ở đời này… Nước Trời được Chúa Giêsu mạc khải đã và đang hiện diện ngay ở đời này. Bởi lẽ hình ảnh “ruộng” hay “thúng bột” được ví như thế gian này, trong đó con người là “hạt giống tốt”, là “men” mà chính Chúa Giêsu đã gieo vào “ruộng”, vào “thúng bột”.

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng chỉ cho chúng ta về Nước Thiên Đàng. Số 1024 có nói: “Thiên Đàng là cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, với các thiên thần và các thánh. Thiên Đàng là mục đích tối hậu và là sự hiện thực các nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảochung cuộc.” Như vậy Thiên Đàng không phải là một nơi chốn, hay một vương quốc hùng mạnh cho những người đã chết. Nhưng Thiên Đàng là cuộc sống viên mãn trong Thiên Chúa, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo, đáp ứng các nguyện vọng sâu xa nhất của con người.

Nước Thiên Đàng mà Chúa Giêsu đã mạc khải và được Giáo lý Hội Thánh Công Giáo truyền dạy không gì hơn là việc sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa. Nước Thiên Đàng ấy không nằm trong thì tương lai, hoặc chỉ có được khi chúng ta chết. Nước Thiên Đàng nằm ở thì hiện tại, ngay lúc này, nếu ngay trong đời sống này, ngay giây phút hiện tại đây, chúng ta nhận ra và sống trong tình yêu Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là hạt giống tốt được chính Chúa Giêsu tuyển chọn. Chính Ngài đã hy sinh để cứu chuộc chúng ta khỏi tay Ác Thần, để rồi không ai là cỏ lùng ở giữa thế gian, nhưng là hạt giống tốt nảy sinh hoa trái.

Con xin được lấy lời dạy của Thánh Ambrosio để kết thúc những tản mạn của con về Nước Thiên Đàng. Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành đã cho chúng ta vào giữa thế gian như những hạt giống tốt, xin Ngài luôn giúp chúng ta biết sống gắn bó mật thiết với Đức Kitô và làm cho tình yêu của Ngài nên chói lọi như mặt trời ở giữa thế gian.

“Vì sống là được ở với Đức Ki-tô; và ở đâu có Đức Ki-tô, nơi đó có sự sống, nơi đó là Nước Trời”

 

Bro. Đaminh Đình Phú, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *