Suy Niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên A – (lễ nhớ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết)

Bánh cho đời: Mác-cô 6, 17-29

Nghe ông Gioan Tẩy Giả nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.”

Con người chúng ta lúc nào cũng bị xâu xé bởi những giằng co và nhập nhằng. Có những điều chúng ta muốn làm, nhưng chúng ta lại kết thúc bằng việc đi làm một cái khác ngược lại. Điều này thánh Phaolô đã chia sẻ bằng chính kinh nghiệm của ngài: “Điều tôi muốn thì tôi lại không làm, điều tôi không muốn thì tôi lại làm” (Rm 7, 19). Anselm Grun, một tu sĩ dòng Biển Đức, đồng thời là một nhà tâm lý học nổi tiếng đương đại đã dựa trên sự xâu xé này của con người mà viết lên một tác phẩm rất hay: “Điều tôi muốn tôi không làm.” Theo ngài, người hoàn hảo là người không còn bị giằng co bởi các mâu thuẫn, họ trở nên đơn giản, họ hòa nhập tất cả những gì có trong lòng mình trong tiến trình đi về với Chúa, họ thoát khỏi thói “phân tán và nhập nhằng của người Pha-ri-sêu.”

Trong ngày lễ nhớ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết hôm nay, Lời Chúa qua đoạn trích Tin Mừng theo thánh Mac-cô mời gọi tất cả các Kitô hữu biết can đảm sống trung thực, đơn giản và nên một với Thiên Chúa là sự thật đích thực. Để có thể làm chứng cho sự thật ấy, để can đảm sống và tuyên xưng đức tin ấy, thánh Gioan Tẩy Giả đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thánh nhân đã không ngại để lên án hành động sai trái của vua Hê-rô-đê: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” Hành động ấy là kết quả của cả một tiến trình hiệp nhất tất cả các mâu thuẫn nội tâm nơi con người. Bởi lẽ Gioan Tẩy Giả biết rõ người mà mình đã chỉ trích là một vị vua, một con người đầy quyền lực có thể bắt và giết chết mình. Gioan Tẩy Giả đã trở nên đơn giản, ngài không tính toán thiệt hơn nhưng “hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’” như chính Chúa Giê-su đã dạy. Thánh nhân đã trở nên con người hoàn hảo, ngài đã chiến thắng được những mâu thuẫn của ánh sáng và bóng tối, của dối trá và sự thật, của quyền lực thế gian và vinh quang Nước Trời… Nơi thánh nhân ta tìm thấy sự đơn giản, ngài không còn bị lệ thuộc vào những giá trị phù phiếm của thế gian. Đơn giản vì ngài chỉ biết lên tiếng để bênh vực sự thật. Đơn giản vì ngài đã trở nên một với Thiên Chúa là sự thật và sự sống đích thực. Nên nhớ Gio-an Tẩy Giả là người đã được Chúa Giê-su khen tặng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.” (Mt 11,11)

Bài Tin Mừng hôm nay còn mô tả cho chúng ta một hình ảnh trái ngược với Gio-an Tẩy Giả: đó chính là vua Hê-rô-đê, và biết đâu cũng là chính chúng ta. Nơi vua Hê-rô-đê, chúng ta thấy đầy rẫy những mâu thuẫn nội tâm. “Vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.” Rồi không lâu sau đó, “nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới.” Hê-rô-đê thấy được sự thật, ông cũng biết được việc mình làm là sai trái, nhưng ông không thể chiến thắng được cái mẫu thuẫn nơi con người mình. Ông đã để sự sai trái, sự dối trá, sĩ diện… làm chủ và lèo lái cuộc đời ông. Đây chính là vấn nạn của không chỉ Hê-rô-đê mà của tất cả nhân loại. Anselm Grun đã chỉ ra rằng, càng ngày con người càng thấy mình bị xâu xé từ mọi phía, bởi những giằng co và nhập nhằng. Sự xâu xé ấy có thể đến từ gia đình, cộng đoàn hay đảng phái chính trị, hoặc thậm chí từ chính khát vọng đạt đến sự hoàn hảo và trở nên giống Thiên Chúa. Ngài kết luận rằng, chỉ khi chúng ta trở nên một với Thiên Chúa, trong sự kết hợp với Ngài, chúng ta mới được giải thoát khỏi mọi mâu thuẫn và xâu xé này.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta sức mạnh và can đảm để hiệp nhất tất cả những mâu thuẫn nơi con người mình, để trở nên một với Ngài, để sống và làm chứng cho sự thật như thánh Gio-an Tẩy Giả đã làm. Amen

Đaminh Phạm Đình Phú, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *