Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên A (lễ nhớ Danh Thánh Đức Maria)

#Bánh cho đời: Luca 6, 43-49

“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình”

Bài tin mừng hôm nay kết thúc chuỗi bài giảng “ở chỗ đất bằng” của Chúa Giêsu trong tin mừng thánh Luca. Ở đây, Chúa Giêsu một lần nữa mời gọi các môn đệ của ngài nhìn nhận lại những giá trị nền tảng của đời sống họ, là những người bước theo Chúa và lắng nghe ngài giảng dạy. 

Bài tin mừng hôm nay hướng các ông đến những câu hỏi căn bản của việc theo Chúa Giê-su: “kho tàng của anh em ở đâu lúc này?”, “đó phải chăng là một kho tàng tốt hay là một kho tàng hư nát?”. 

Cũng như con người chúng ta ngày hôm nay, các môn đệ thời Chúa Giêsu cũng bị rất nhiều những lời mời gọi thế tục lôi cuốn họ. Những lời mời gọi làm cho cuộc sống của họ bị chi phối bởi những gì là thời sự nhất, những học thuyết mới mẻ nhất nhưng không nhất thiết là giúp ích nhất, những trào lưu xã hội thịnh hành nhất, thậm chí là những truyền thống ngoại bang đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của cha ông họ yêu mến Thiên Chúa. Trong bối cảnh đó, Chúa Giê-su mời gọi họ phải có khả năng nhìn nhận nhạy bén và thường xuyên đặt lại cho mình những chọn lựa. 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn mời gọi và thúc bách con cái Giáo Hội hãy học cho mình khả năng biện phân tốt, để mình có thể đạt tới những chọn lựa tốt. Khả năng biện phân ấy đôi khi mời gọi chúng ta  đi vượt lên trên giới hạn của lề luật và truyền thống xấu, để chọn điều tốt hơn, để chọn điều tốt nhất cho ơn cứu độ bản thân và cho những người xung quanh chúng ta. Khi chúng ta cho mình một khả năng biện phân thường xuyên và nhạy bén như vậy, đặc biệt, chúng ta biết đặt trên nền tảng những giá trị của Tin Mừng, thì chúng ta được ví như những người đang xây nhà mình trên đá. Khi chúng ta làm được như vậy, chúng ta xây dựng được một kho tàng tốt hơn cho mình.

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta một tiêu chí vàng để biện phân hữu hiệu, đó là “xem quả thì biết cây”. Khi chúng ta dám ý thức đặt mình vào hoàn cảnh phải đối diện với những “hoa trái” mà mình sẽ sinh ra qua tư tưởng, lời nói và việc làm hiện tại, thì chúng ta sẽ biết mình nên làm gì sẽ tốt hơn, mình nên làm gì để tốt nhất.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn nỗ lực xây dựng cho mình một kho tàng tốt bằng những hy sinh, bằng khả năng biện phân và bằng sự can đảm dám sống cho giá trị tin mừng, cho Lời của Chúa giữa cuộc đời này. Amen.

Đông Lê, OCD 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *