Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên A

# BÁNH CHO ĐỜI

Luca 11, 5-13

“Các con hãy xin thì sẽ được”.

HÃY KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN

Trong đời sống cầu nguyện, cách này hay cách khác, ai trong chúng ta cũng đều trải qua kinh nghiệm này, đó là cảm giác dường như lời cầu xin của mình không được Chúa nhậm lời. Cảm giác đó làm cho chúng ta buồn lòng nản chí, vì thế Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhờ và động viên chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện.

Để dạy chúng ta hãy kiên trì trong cầu nguyện, Chúa Giêsu đi từ chính kinh nghiệm trong cuộc sống thường ngày nơi mỗi người chúng ta. Chúa đã kể dụ ngôn người hỏi vay mượn bánh của bạn lúc nửa đêm. Sau đó, Chúa Giêsu đã đưa ra nhận định như một lời khẳng định cách chắc chắn rằng: “Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần”. Bài học từ dụ ngôn này là: Khi bạn kiên trì xin, thì bạn sẽ đạt được những gì bạn cần.

Từ kinh nghiệm trong tương giao với nhân loại này, Chúa Giêsu nói với chúng ta về kinh nghiệm trong tương giao với Thiên Chúa. Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện thì Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần, những gì là tốt nhất cho chúng ta. “Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”. Kiên trì trong cầu nguyện là sự thể hiện niềm tin của Chúng ta đối với Thiên Chúa, và đặt tất cả sự tin tưởng của mình nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu giải thích thêm, sự kiên trì cầu nguyện của chúng ta phải được xây dựng trên niềm tin vào tình thương nhân hậu.của Chúa như một người cha tốt lành. 

Chúa Giêsu đã đến nói với chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa và tỏ cho chúng ta thấy lòng nhân hậu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta như một người cha yêu thương mỗi đứa con của mình một cách đặc biệt; và mỗi người chúng ta đều có một chỗ hết sức đặc biệt trong trái tim của Chúa. Chúa biết rõ mỗi người chúng ta; Chúa biết mỗi người chúng ta cần gì; và Chúa cũng biết đâu là điều tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Chắc chắn là Chúa luôn ban điều tốt nhất cho mỗi người chúng ta vào giờ của Chúa và theo cách của Chúa. Vì thế, khi chúng ta kiên trì trong cầu nguyện là chúng ta kiên nhẫn chờ đợi giờ của Chúa và là tin tưởng phó thác vào sự quan phòng khôn ngoan của Thiên Chúa. Kiên trì trong cầu nguyện là hoàn toàn tin tưởng đặt mình trong lòng nhân hậu của Chúa như một người cha tốt lành. Tất cả những ai đặt sự tin tưởng của mình nơi Chúa thì sẽ không bao giờ thất vọng. Tình yêu Chúa sẽ ấp ủ chở che bao bọc những ai hết lòng tin tưởng nơi Ngài.

Kiên trì trong cầu nguyện và cầu nguyện với lòng tin tưởng tuyệt đối đã được Thánh Têrêxa Avila diễn tả một cách sinh động bằng những lời viết trên mảnh giấy nhỏ dùng để ngăn sách: Đừng để điều gì làm con lo lắng, đừng để điều gì làm con sợ hãi. Mọi sự đều đang qua đi, chỉ có thiên Chúa là không bao giờ thay đổi. Ai có Thiên Chúa là có tất cả, ai kiên nhẫn đến cùng thì sẽ được mọi sự.

Lạy Chúa, xin cho con biết kiên trì trong cầu nguyện và biết đặt tin tưởng ở nơi Chúa cho đến cùng. Amen.   

Lm. Binh Nguyen, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *