Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên A

#BÁNH CHO ĐỜI – Luca 17, 11-19

“Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”

+++

Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để chịu khổ hình, nhằm hoàn tất công trình cứu độ của Chúa Cha. Chính lúc đi ngang qua Samaria, Chúa tỏ cho chúng ta thấy một nét chính yếu của ơn cứu độ qua việc người cứu chữa mười bệnh nhân phong cùi.

Nét chính yếu đó là: ơn cứu độ của Chúa được dành cho tất cả mọi người. Như bài tin mừng hôm nay thể hiện, Chúa muốn cứu độ hết tất cả mọi người không loại trừ ai nên Chúa đi qua Samaria. Samaria là vùng đất cấm kỵ đối với người Do Thái. Đó là vùng đất ngoại giáo. Đó là vùng đất bị cho là ô uế. Người Do Thái và người Samaria trong kinh thánh không giao thiệp với nhau. Thế nhưng Chúa đã vượt qua ranh giới cấm kỵ đó. Chúa muốn đem ơn cứu độ đến cho mọi người.

Tại Samaria Chúa còn gặp gỡ mười người phong cùi. Lại một cấm kỵ nữa. Người phong cùi vốn bị coi là hạng người tội lỗi, ô uế. Ai gặp họ đều bị trở nên ô uế từ họ. Họ bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Tại Samaria, những người phong cùi là những người ở tầng lớp cuối cùng của xã hội. Đối với người Do Thái, người bị phong cùi được coi như bị Thiên Chúa chúc dữ và còn bị luật coi là người mắc ô uế nhơ bẩn, bị xã hội khai trừ, phải sống biệt lập trong bãi tha ma, đi đâu thì phải lắc chuông lên tiếng báo động cho người ta xa tránh.

Chúa đem ơn cứu độ cho mọi người, kể cả những người bị khinh miệt nhất, bị quên lãng nhất, bị hất hủi nhất. Chúa Giêsu không xa tránh họ. Họ đã đến với Chúa như Chúa đến với họ. Vì điều ngài điều ngài mong muốn đem đến cho họ là một tình thương có thể cứu chữa. Chỉ có tình thương mới tìm đến với những con người bị bỏ rơi, bị loại trừ.

Cũng giống như Chúa Giêsu, Thánh Martinô đã cống hiến đời mình cho những người nghèo khổ, những người bị xã hội bỏ rơi, khinh miệt, một trong những điều mà ngài đã làm là ngài đã cho một người nghèo khổ chiếc áo choàng của ngài. Ơn cứu độ Chúa ban cho tất cả mọi người. Trước mặt Chúa mọi người đều bình đẳng, đều mang thân phận và nhân phẩm của con cái Thiên Chúa như nhau.

Lạy Cha là đấng giàu lòng thương xót, xin Cha ban Thánh Thần soi sáng mỗi người chúng con để chúng con biết yêu thương nhau, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, bị xã hội ruồng bỏ để cho họ cũng cảm nhận được tình yêu thương của Ngài qua chúng con. Amen.

Tu sĩ Thien Tran, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *