Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Tư Tuần XXXIII TN A (Lễ Nhớ Cung Hiến Thánh Đường Thánh Phêrô và Phaolô)

#BÁNH CHO ĐỜI – Luca 19, 11-28 

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến”

+++

Tin mừng theo thánh Luca hôm nay trình thuật cho chúng ta câu chuyện tin mừng quen thuộc về dụ ngôn mười nén bạc. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta hãy sinh hoa lợi cho ngài.

Bối cảnh tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem để hoàn tất sứ mạng của Ngài. Bên cạnh đó, ngài cũng giảng dạy dân chúng dọc đường. Và vì đích đến Giêrusalem đã trở nên gần hơn, nên nhiều người trong dân chúng bắt đầu bàn tán, suy đoán về Ngày Triều Đại Nước Thiên Chúa đã đến gần” như lời Đức Giêsu vẫn thường nói với họ.

Tuy nhiên, Triều Đại Nước Thiên Chúa theo như sự mong đợi đối với nhiều người trong dân chúng vẫn còn là một cuộc “lập quốc” theo kiểu của vua chúa trần gian. Họ trông chờ Chúa Giê-su sẽ đứng lên lãnh đạo một cuộc đảo chính chống lại người Rô-ma, kẻ thù của họ, và tái lập một vương quốc mới bình an và thịnh vượng hơn cho dân Do Thái theo cách thế vẫn xảy ra nhiều lần trong Cựu Ước.

Nói một cách khác, đó là một sự trông chờ để an hưởng, một thái độ trông đợi bị động và trông chờ hoàn toàn vào Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu biết những điều nông cạn họ đang nghĩ, nên ngài muốn dùng dụ ngôn để nói với họ về một thứ Triều Đại Nước Thiên Chúa khác mà ngài đang thiết lập cho họ. Đó là một vương quốc thiêng liêng và không thuộc về thế gian này. Đó là một vương quốc không có biên giới, vũ khí, chiến xa, và kị binh nhưng chiến thắng và hiển trị nhờ sức mạnh của Thiên Chúa.

Và để đạt được vương quốc ấy, chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm những phương thế phù hợp để làm cho chúng ta xứng hợp mà bước vào.

Qua dụ ngôn mười nén bạc được ông chủ trao cho 10 người đầy tớ trước khi đi xa, Chúa Giêsu muốn nói với dân chúng ngày xưa và với chúng ta hôm nay rằng: chúng ta cũng như những người đầy tớ ấy, chúng ta cũng được trao cho những nén bạc của thời gian, tài năng và ơn lo liệu. Chúng ta cũng hãy sinh hoa lợi tốt đẹp cho đến ngày Thiên Chúa – ông chủ của chúng ta trở lại để tính sổ với chúng ta.

Những biến cố lớn nhỏ xảy ra gần đây trên khắp thế giới làm cho chúng ta càng như ý thức được hơn về sự mỏng dòn và chóng qua của con người khi đối mặt với bệnh tật, thiên tai và đặc biệt là cái chết.

Đâu đó giữa chúng ta vẫn có những người thích sống bị động và tiêu cực. Sự sợ hãi và thiếu tinh thần vươn lên như vậy đôi khi làm cho chúng ta trì trệ trong mọi việc, kể cả những việc tốt lành đạo đức, thích đem chôn nén bạc của mình hơn là dám đem ra để tìm kiếm cơ hội để sinh lời theo ý chủ.

Khi trao mười nén bạc, ông chủ chắc chắn thừa biết sẽ có những rủi ro xảy đến cho số tiền mình bỏ ra khi những anh đầy tớ này mang ra làm ăn tính toán. Tuy nhiên, ông chấp nhận sự rủi ro đó, vì điều ông thật sự cần là xem biết thái độ của những người đầy tớ của mình khi mình đi xa và trao cho  trách nhiệm như vậy. Sẽ không có thành quả nào nếu họ chẳng làm gì cả. Nhưng khi họ bắt tay làm, ông chủ sẽ cộng tác với họ bằng chính nén bạc ông đã trao cho họ. 

Chúng ta có đang là những người tôi tớ chuyên cần trong việc sử dụng nén bạc cuộc đời của mình để làm lợi cho Chúa? Chúng ta liệu có đem chôn vùi nén bạc thời gian, tài năng và nhiệt huyết của mình trong sự ích kỉ của bậc sống hiện tại, thay vì nỗ lực sống có ích cho Giáo Hộ Chúa và cho những người khác xung quanh chúng ta.

Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết ý thức về trách nhiệm của mỗi người chúng ta, về phần lợi ích chúng ta cần đem lại với nén bạc được trao cho chúng ta và luôn biết sống trong tâm tình chở đợi Chúa trở lại để đón chúng ta về với ngài. Amen.

Lm. Josh Lê, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *