Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần I Mùa Thường Niên B

#BÁNH CHO ĐỜI – Mác-cô 2: 13-17

“Tôi đến để kêu gọi người tội lỗi”

+++

Những người thu thuế vào thời Chúa Giêsu thường bị người Do Thái khinh bỉ và ghét bỏ vì họ làm tay sai cho đế quốc La Mã và làm giàu bản thân bằng cách gian lận hay lạm thu. Họ bị coi như là những kẻ phản quốc và là những kẻ tội lỗi công khai. Chính vì thế, những người Do Thái, đặc biệt là những người thuộc nhóm Biệt phái, rất căm ghét và xa lánh họ.

Tuy nhiên trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã làm một chuyện rất khác thường, thậm chí là không thể chấp nhận được đối với người Do thái nói chung. Trong khi mọi người khinh bỉ, khai trừ và xa lánh Lêvi, một kẻ tội lỗi công khai, thì Chúa Giêsu lại đến gần ông và chọn ông làm môn đệ Ngài, để trở thành người cộng tác với Ngài trong sứ vụ truyền giáo cho muôn dân. Mọi người lúc ấy chắc có lẽ bị sốc bởi lời mời gọi đầy ngạc nhiên này nhưng bản thân Lêvi thì được lay động sâu sắc và vui mừng trước lòng thương xót của Chúa đến nỗi ông lập tức đứng dậy và đi theo Người.

Ơn gọi của Lêvi trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn nhận kỹ hơn về ơn gọi của mỗi người chúng ta.

Đầu tiên, Chúa Giêsu gọi Lêvi bước theo Ngài khi ông vẫn con đang bận rộn với công việc thu thuế. Việc một người tội lỗi công khai được mời gọi để trở thành môn đệ và người cộng tác với Chúa là một ơn nhưng không bởi ông hoàn toàn không xứng đáng. Thực tế thì chẳng ai xứng đáng trước mặt Chúa cả. Chính Chúa kêu gọi, chọn lựa và làm cho họ trở nên xứng đáng. Cũng vậy, nhờ ân sủng mà chúng ta được Chúa kêu gọi để trở thành môn đệ Ngài. Chẳng phải vì thánh thiện, thông minh hay vì bất cứ phẩm chất nào mà chúng ta được chọn nhưng vì tình yêu nhưng không Ngài dành cho chúng ta. Do đó, mỗi người chúng ta phải biết trân quý ơn gọi của mình bằng cách nuôi dưỡng và chăm sóc nó. Và chúng ta cũng cần phải biết tạ ơn Chúa vì đã chọn chúng ta để trở nên khí cụ của Ngài để mang Tin Mừng đến cho muôn dân vì đây là một đặc ân và danh dự cao quý.

Thứ hai, để theo Chúa một cách trung thành, Lêvi đã từ bỏ địa vị, tài sản và quan trọng nhất là dứt khoát với quá khứ tỗi lỗi của mình. Hôm nay chúng ta cũng được mời gọi để trở nên môn đệ của Ngài. Vậy chúng ta có dám đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không? Chúng ta có dám từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta bước theo Chúa cách trọn vẹn không? Những cản trở ấy có thể là những mối quan hệ không lành mạnh, những tham vọng hay những quyến luyến lệch lạc. Chúng cũng có thể là những thói quen xấu hay những tội lỗi ta thường tái phạm.

Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Lêvi, không xem những lợi lộc thế gian làm đích điểm cuộc đời, và dám dứt khoát từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng ta bước theo Chúa cách trung thành. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *