Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Sau Lễ Tro

# BÁNH CHO ĐỜI

Những người Pha ri siêu đương thời với Chúa Giê su có danh sách dài có tới ít nhất là năm mươi dấu hiệu ngoại thường để nhận biết đấng Messiah. Những dấu hiệu ngoại thường này giúp họ nhận ra đấng Messiah thật và Messiah giả. Kinh nghiệm cho họ thấy rằng đã có rất nhiều người dám tự tôn phong mình là đấng được mong đợi, nhưng thực tế và thời gian cho họ thấy là không đúng. Điều đó giúp chúng ta phần nào hiểu được tại sao họ lại đòi hỏi các điềm thiêng dấu lạ từ Chúa Giê su, chắc hẳn là họ đã bị lừa nhiều lần rồi. Chúa Giê su biết họ rất kiêu ngạo, cứng lòng, định kiến và chắc chắn là không muốn lắng nghe và chấp nhận những điều cao cả Chúa đã làm cho dân Chúa, ngay cả các dấu lạ mà các sứ giả của Thiên Chúa đã làm mà họ chẳng tin. Xa hơn nữa, họ chẳng muốn quan tâm đến những thông điệp mà Chúa muốn truyền dạy, nhưng họ chỉ muốn thấy những điều cao cả, vĩ đại để làm thoả mãn sự tự cao, tự đại của mình. Thánh Mác cô cho chúng ta thấy rằng, ngay cả những dấu lạ, điềm thiêng Chúa làm mà cũng chưa đủ thoả lấp sự ngạo man, xoi mói và kiêu căng của họ. Nhưng không, Chúa đã rất kiên nhẫn với họ và nói cho họ biết về dấu lạ của Ngôn sứ Jonah để báo trước cho họ biết về cái chết và sự phục sinh trong vinh quang của Ngài. Thật vậy, ngay cả khi Chúa đã ngầm chỉ nói về những điều Chúa phải đi qua cũng không thể làm mềm lòng họ, cũng không thể giúp họ vượt qua được những định kiến, những hoài nghi và trên hết là sự tự mãn. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta một cách vô tình hay hữu ý cũng đang đòi hỏi Chúa là phép lạ, có nhiều người mang danh là Kito hữu nhưng không thoả mãn với sự mặc Khải hoàn thiện nơi Đức Kito nhưng lại chạy theo, và tìm kiếm những dấu lạ, điềm thiêng khác. Và như thế thì chúng ta không thể nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê su khi chúng ta tham dự phụng vụ thánh, trong chính anh chị em xung quanh và đặc biệt là trong mỗi người chúng ta. Chúa luôn hiện diện với chúng ta mọi nơi, mọi lúc. Xin Chúa uốn lòng chúng ta, tăng thêm Đức tin, Đức cậy và Đức mến, đặc biệt trong mùa chay thánh này được biết hy sinh, cầu nguyện và chia sẽ với những người kém may mắn hơn chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa mọi nơi, mọi lúc để chúng ta không còn đòi hỏi Chúa phải làm phép lạ này, việc vĩ đại nọ. Xin Chúa gạt bỏ tính kiêu ngạo, lòng ích kỷ và tăng thêm lòng khiêm nhường cùng tính quảng đại. Amen.
Cát Sĩ Khát Vọng, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *