Suy Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay

#BÁNH CHO ĐỜI 

Cha anh em đã biết anh em cần , trước khi anh em cầuxin.”

Trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy cho cácmôn đệ về đời sống cầu nguyện. Nhưng trước hết, Ngài đã cảnhgiác họ đừng bắt chước dân ngoại và những kẻ đạo đức giả: “Đừng làm như bọn đạo đức giả, chúng thích đứng cầu nguyệntrong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy” hay “Đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ cứ nói nhiều làđược nhận lời.” Chúa Giê-su nhấn mạnh lời cầu nguyện đíchthực phải hướng đến Thiên Chúa là Đấng thấu suốt những gì kínđáo và chỉ nhằm tìm kiếm thánh ý và phần thưởng nơi ThiênChúa mà thôi.

Sự sai lầm của dân ngoại và những kẻ đạo đức giả nằm ở chỗkhông nhận biết bản tính đích thực của Thiên Chúa – Đấng họđang cầu xin. Do đó, để chỉ cho các môn đệ cách cầu nguyệnnhư thế nào, Chúa Giê-su trước hết giúp họ nhận biết về ThiênChúa đích thực – chủ thể mà họ muốn cầu nguyện với. Khinhững kẻ đạo đức giả cầu nguyện trong hội đường hay ngoàiphố phường với ý định sẽ gây được chú ý nơi công chúng, họquên rằng Thiên Chúa vốn luôn lắng nghe và thấu suốt tâm can họ ngay cả ở những nơi kín đáo. Khi dân ngoại cầu nguyện vớinhiều lời lẽ mê tín và phong tục rườm rà với hy vọng đượcThiên Chúa đoái nhìn, họ quên rằng Thiên Chúa vốn biết rõ điềuhọ cần trước cả khi họ cầu xin.

Thiên Chúa – Đấng thấu suốt những gì kín đáo, Đấng biết rõchúng ta cần gì trước cả khi chúng ta cầu xin – Ngài phải luôn làchủ thể của mỗi lời cầu nguyện của người Ki-tô hữu. Nếu chúngta quên điều này, chúng ta sẽ rất dễ dàng rơi vào những sai lầmcủa người dân ngoại và kẻ đạo đức giả mà Chúa Giê-su lên án. Thiên Chúa quả thật biết rõ những khao khát trong tận tâm can của mỗi người. Những lời cầu nguyện thốt ra trên môi miệngcủa chúng ta đôi khi không diễn tả thực sự những khao khát ấy. Có khi nào tôi cầu nguyện chỉ nhằm gây chú ý hoặc sự tánthưởng nơi cộng đồng? Có khi nào tôi dành cả giờ để cầu chobình an và hạnh phúc của nhân loại, nhưng trong tâm can đầyrẫy oán hận và ghen ghét với ngay chính người thân cận vớimình? Bởi lẽ đó, trước khi cầu nguyện, chúng ta nên ghi nhớ: “Thiên Chúa, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công choanh em”, và “Ngài biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầuxin.”

Chúa Giê-su đã chỉ cho nhân loại duy nhất một lời cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cảsáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trêntrời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, vàtha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúngcon. Xin chớ để chúng con xa chước cám dỗ, nhưng cứu chúngcon cho khỏi sự dữ.” Đây là lời cầu nguyện đẹp nhất và duy nhấtmà chính Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ. Là người Ki-tô hữu, chúng ta được mời gọi phải cầu nguyện không ngừng, khôngnhư cách các dân ngoại và kẻ đạo đức giả thường làm, nhưngnhư chính Chúa Giê-su đã dạy qua lời kinh Lạy Cha. Ước chi lờikinh ấy không chỉ được thốt lên nơi môi miệng hay cõi lòng củamỗi người chúng ta, nhưng còn được sống cách sinh động vàmạnh mẽ nơi cuộc sống thường ngày của mỗi người.

Xin Thiên Chúa, Đấng biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin ban cho chúng ta sức mạnh và quyết tâm để sống lờiChúa dạy, cách đặc biệt trong mùa chay thánh này. Amen

Đaminh Phạm Đình Phú, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *