SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 5, 17-30

“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc”

+++

Người Do Thái tìm cách giết Chúa Giêsu bởi họ cho rằng Ngài không những đã phá luật ngày Sa-bát, mà còn nghiêm trọng hơn, Ngài gọi Thiên Chúa là Cha và do đó tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Hơn thế nữa, Ngài còn tự nhận mình là nguồn cội của sự sống: Đấng có quyền năng ban sự sống đời đời và phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đối với họ, những lời tuyên bố này là phạm thượng và do đó Ngài phải bị xử chết.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không tuyên bố suông. Những lời nói và hành động của Ngài đã minh chứng rõ ràng rằng Ngài là Con Yêu Dấu của Cha bởi Ngài không làm gì khác ngoài việc thi hành ý muốn Cha Ngài. Thật vậy, Ngài chỉ làm những gì Cha Ngài yêu cầu bằng cách phục hồi và chữa lành dân Chúa cả hồn và xác.

Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.

Tình yêu chẳng bao giờ nghỉ ngơi, chẳng bao giờ thụ động. Nó luôn thúc bách ta làm việc để làm vui lòng người ta yêu. Vì yêu, Cha vẫn làm việc và Con cũng vậy.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không thể nào sống thụ động và ngó lơ trước những thúc bách của tình yêu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Nước tù là thứ nước đầu tiên bị hư.” Và ngài thêm: “Đừng đứng yên một chỗ. Chúng ta phải bước đi, từng bước một mỗi ngày, với sự trợ giúp của Chúa.”

Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe sự thúc bách của tình yêu hầu chúng ta có thể hăng say làm việc vì tha nhân và để làm sáng Danh Chúa. Amen.

Lm. JB Chuong Nguyen, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *