Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm Tuần Thánh (Lễ Tiệc Ly)

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 13, 1-15

“Đức Giêsu yêu họ đến cùng”

+++

Chiều hôm nay, Mẹ Giáo Hội kêu mời con cái họp nhau để cùng cử hành thánh lễ Tiệc Ly của Chúa Giêsu và các môn đệ, để cùng nhau tưởng niệm và suy niệm – về những giờ phút cuối cùng của Chúa Giê-su với các môn đệ của Ngài trên hành trình trần thế, trước khi ngài bước vào cuộc khổ hình thập giá sinh ơn cứu độ cho chúng ta.

Thánh Lễ Tiệc Ly mang một đặc tính phụng vụ đặc biệt, vì hôm nay Giáo Hội cũng mừng kỉ niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Thánh Chức Linh Mục và việc ngài trối lại cho các môn đệ giới răn trọng nhất là phải yêu thương và rửa chân cho nhau.

Bài đọc thứ nhất trích sách Xuất Hành hôm nay tái hiện lại cho chúng ta việc Dân Do Thái xưa kia đã cử hành Lễ Vượt Qua theo lệnh truyền của Ya-vê Thiên Chúa. Từng chi tiết nhỏ được sách Xuất Hành đề cập đến trong việc chuẩn bị bữa tiệc Vượt Qua như thế nào – như để diễn tả tầm quan trọng của việc họ phải nghiêm túc – làm theo ý định của Thiên Chúa – để được ơn giải thoát khỏi kiếp nô lệ nơi đất Ai-cập.

Bữa tiệc  Vượt Qua đó được Giáo Hội chọn để đọc cho các tín hữu khắp nơi trên thế giới trong Thánh Lễ chiều hôm nay, nhằm làm nổi bật lên một sự liên kết với Bữa Tiệc Vượt Qua mới, một Giao Ước Mới được chính Chúa Giê-su thiết lập hơn 2000 năm trước – mà chúng ta ngày nay gọi là Bí Tích Thánh Thể.

Thánh Phao-lô trong thư gởi giáo đoàn Cô-rin-tô hôm nay cũng nhắc lại cho chúng ta ý nghĩa của việc chúng ta cử hành hy lễ vượt qua mỗi ngày – đó là chúng ta tưởng niệm và loan truyền cuộc Vượt Qua của Chúa cho đến ngày ngài lại đến.

Như vậy, có một sợi dây liên kết, một mối liên hệ rất rõ ràng giữa biến cố vượt qua của cựu ước và cuộc vượt qua của dân Chúa ở thời Tân Ước.

Mối liên hệ đó là, mỗi khi chúng ta trực tiếp tham dự vào việc cử hành Bí Tích Thánh Thể – bằng đời sống của chúng ta – là mỗi lần chúng ta được mời gọi cảm nghiệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa trong cuộc đời mình.

Nói một cách dễ hiểu hơn, là chúng ta được mời gọi ăn bữa tiệc để, rời khỏi đất Ai-cập tội lỗi trong cuộc đời chúng ta: ích kỉ, bạo lực, xa hoa, tù đày, hưởng thụ, phù phiếm, bất trung … để rồi chúng ta lên đường với Chúa về với Đất Hứa dành cho chúng ta – mỗi ngày.

Và trong hành trình đó, chính Chúa là của ăn nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Trong hành trình đó bánh và rượu thế gian sẽ trở nên Mình và Máu của Chúa để cho chúng ta được bồi dưỡng, được hòa làm một, được ơn đổi mới trong Chúa.

Tiếp đến, Lễ Tiệc Ly cũng là dịp Giáo Hội nhắc nhớ lại cho chúng ta về Thiên Chức Tư Tế mà mỗi người chúng ta đã được lãnh nhận.

Đức Cha Giuse của Tổng Giáo Phận Sàigòn trong một Đại Lễ Truyền Dầu trước đây đã từng nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của chữ “nhớ” trong cuộc đời làm tư tế của chúng ta. Là các tư tế, chúng ta phải nhớ mình được sinh ra cho ai, để phục vụ ai và ai nên là hình mẫu của chúng ta. Tất nhiên khi ấy ngài tập trung nhiều đến những ai đang mang tác vụ Tư Tế Thừa Tác – tức là các Linh Mục. Tuy nhiên, bên cạnh các linh mục, mỗi người kitô hữu chúng ta đều mang trong mình chức tư tế chung, hay chức tư tế cộng đồng.

Chức tư tế ấy mời gọi chúng ta cũng bước theo đức Ki-tô khiêm nhường và phục vụ, trở nên những Alter Christus (những chúa kitô khác) cho người khác, – ân cần “dâng thánh lễ” mỗi ngày trên bàn thờ cuộc đời của chúng ta – bằng những hy sinh và những nước mắt, những nụ cười và cả máu mình nữa.  

Cuối cùng, Lễ Tiệc Ly hôm nay nhắc nhở lại cho chúng ta về điều răn quan trọng nhất mà Chúa đã dạy cho các môn đệ người – anh em hãy yêu thương nhau như chính Chúa – người đã yêu thương họ, và người yêu thương họ cho đến cùng.

Trong tình yêu của Chúa, có Phê-rô, có Tô-ma, có Giacôbê, có những người con của ông Dê-bê-đê, và có cả Giuđa Ít-ca-ri-ốt nữa. Ngài yêu thương họ, đơn giản vì Thiên Chúa Cha cũng yêu thương họ. Ngài yêu thương họ bởi đơn giản bản chất của ngài là Tình Yêu.

Yêu thương như Chúa đòi hỏi chúng ta phải cho đi rất nhiều, yêu thương như Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh rất nhiều, yêu thương như Chúa đòi hỏi chúng ta phải bỏ qua những bất toàn – những phản bội của những kẻ đã từng rất thân tín với chúng ta – để rửa chân cho nhau.

Xin Chúa giúp chúng ta bước vào tam nhật thánh này với một con tim bừng cháy cho Thiên Chúa. Xin Chúa khơi lên trong chúng ta ngọn lửa tình yêu, yêu những gì thuộc về Thiên Chúa và anh chị em mình, để rồi chúng ta sẵn sàng chết đi cho con người cũ và phục sinh với Chúa. Amen. 

Lm. Giuse Đông Lê, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *