Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Hai Tuần II Phục Sinh B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 3, 1-8

“Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”.

+++

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Nicôđêmô về ơn tái sinh. Khi cuộc đối thoại chạm đến dung mạo Tình Yêu của Thiên Chúa, Nicôđêmô bỗng được biến đổi từ vị thế của một thủ lãnh người Do Thái thành vị thế của một người đi tìm Tình Yêu và Chân Lý. Tình yêu của Thiên Chúa giờ đây được cụ thể nơi Đức Giêsu. Bằng chứng lớn nhất cho chúng ta về tình yêu Thiên Chúa là: Chúa đã chết cho chúng ta, và vì chúng ta mà Ngài đã sống lại. Chính vì nhờ cuộc tái sinh này, con người được gia nhập vào Nước Thiên Chúa mà mỗi người trong chúng ta phải tìm kiếm.

Nicôđêmô đã đến để gặp Chúa trong đêm tối, để xin Chúa hướng dẫn ông tìm kiếm một chân lý và sự sống đích thực. Trong cái gặp gỡ trong đêm tối này mà người Việt Nam chúng ta thường gọi là đi cửa sau (đi nước trước). Ở đây chúng ta thấy được sự khôn ngoan nơi Nicôđêmô, vì ông đã đi tìm kiếm sự thật, tìm kiếm chân lý, tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Mặc dù ông là một thủ lãnh của người Do Thái, nhưng ông đã đến với Chúa bằng một trái tim chân thành và khiêm tốn để xin Chúa dẫn ông tìm ra con đường thiện hảo nhất. Chúa đã khai sáng cho ông và cho ông biết muốn có cuộc sống vĩnh cửu thì con người phải được tái sinh. “Thật, Tôi bảo thật cho ông biết, nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai được thấy Nước Chúa”. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự sinh lại bởi ơn trên nghĩa là sinh lại bởi Nước và Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta và biến cải đời sống chúng ta theo ân sủng của Ngài.

Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, Ngài chiến thắng bóng tối, sự chết và đem đến cho nhân loại ánh sáng, sự sống. Bí tích Thánh Tẩy làm cho người tín hữu chúng ta được tái tạo và được phục hồi phẩm giá của mình, từ tình trạng tội lỗi, nô lệ ma quỉ, và phải chết đời đời, sang tình trạng của ơn sủng. Nay, nhờ được tái sinh trong Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, được tham dự vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa Ba Ngôi, được hưởng ơn cứu độ của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm chịu chết và sống lại, được đón nhận sự sống của Chúa Thánh Thần, và đặc biệt, được trở thành con cái của Thiên Chúa, và được gia nhập vào Hội Thánh Chúa.

Mỗi người chúng ta hãy hãy lắng đọng vài giây phút để điểm tô lại cuôc hành trình đức tin của mình. Chúng ta đã đi tìm Chúa trong cuộc đời của chúng ta chưa, mặc dù chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội chúng ta đã thực hành sống như những gì trong Phúc Âm chưa? Và chúng ta đi tìm Chúa trong những người anh chị em là những người hiện thân của Chúa chưa? Sống đạo là đi theo Đức Kitô và trở nên giống Người. Muốn thế, chúng ta hãy siêng năng luyện tập các nhân đức và sống Lời Chúa dạy, để trong cuộc sống của ta luôn luôn thực hành và ngẫm sũy làm những điều phù hợp với Tin Mừng. Vì được tái sinh bởi “nước và Thánh Thần”, nghĩa là trong chúng ta luôn có Chúa Thánh Thần hoạt động. Vì thế, chúng ta luôn luôn giữ vững ơn nghĩa của Chúa, biết vâng phục ơn Chúa Thánh Thần soi sáng qua tiếng nói của lương tâm ngay thẳng, sống theo chân lý, sống theo sự thật. Và siêng năng suy ngẫm luật Chúa đêm ngày. Có như vậy là chúng ta cũng đang tái sinh lại con người cũ của chúng ta.

Mỗi Kitô hữu đều đã được tái sinh bởi Nước và Thánh Thần qua Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta hãy để ân sủng Chúa Thánh Thần làm cho đức tin và đời sống đạo đức của chúng ta lớn lên và trưởng thành. Hoa trái của ân sủng được thể hiện qua đức công bình, bác ái và niềm vui. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ban cho con sự sống của Chúa, sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi và xin ban cho con Thánh Thần của Chúa, Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con. Để mọi người nhận ra hoa trái của Thần Khí trên cuộc đời của mỗi chúng con, mà ca tụng danh Chúa và để chúng con luôn trở nên con cái của sự sáng. Amen.

Tu sĩ Peter Bùi Gia Phúc, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *