Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 15: 18-21

“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.”

+++

Trong những ngày vừa qua, từ Chúa nhật thứ năm tới Chúa nhật thứ sáu mùa Phục Sinh, phụng vụ lời Chúa của Giáo Hội chọn toàn bộ chương 15 trong Tin Mừng Thánh Gioan. Và đã giới thiệu với chúng ta những khía cạnh khác nhau nhưng có liên quan đến cùng một chủ đề là sự kết hiệp mật thiết của Chúa Giêsu với các môn đệ của Ngài.

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhắn nhủ với các môn đệ của Ngài là họ sẽ bị thế gian “ghét”, bắt bớ”, chống lại”. Nhưng Ngài cũng nhắn nhủ và nói cho các họ biết rằng “chính Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian”, “thế gian đã ghét thầy trước”.

Trong Tin Mừng Gioan, từ “thế gian”-(kosmos) xuất hiện 78 lần. Theo các nhà chuyên gia chú giải Kinh Thánh, từ “thế gian” trong Tin Mừng Thánh Gioan được nhìn nhận theo  năm nghĩa khác nhau “thế gian vũ trụ”, “thế gian trái đất”, “thế gian nhân loại”, “thế gian chưa tin” và “thế gian thù ghét”. Năm nghĩa này cho thấy sự phong phú, tinh tế và độc đáo của thần học Tin Mừng Gioan. Thế gian ghét Đức Giêsu được nhắc đến lần đầu tiên trong Tin Mừng Gioan khi Ngài nói với các Môn đệ của Người rằng “thế gian không thể ghét các anh, nhưng Tôi thì nó ghét, vì Tôi làm chứng về nó là các việc của nó thì xấu xa” (Ga 7:7).

Hôm nay bài Tin Mừng chỉ gói gọn trong bốn câu nhưng từ “thế gian” được nhắc đến ít nhất sáu lần. Và từ “thế gian” trong Tin Mừng hôm nay được hiểu theo ba nghĩa cuối cùng liên quan đến nhân loại.

Một trong những lý do để thế gian ghét các môn đệ là các môn đệ lắng nghe và đón nhận lời Đức Giê-su. Vì tin vào Đức Giêsu, đi theo Đức Giêsu, và sống theo tinh thần Đức Giêsu dạy nên các môn đệ bị thế gian thù ghét và họ không thuộc về “thế gian thù ghét”. Đức Giêsu nói với Cha của Người, trước sự hiện diện của các môn đệ, “Con đã truyền lại cho họ lời của Cha và thế gian đã ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như chính Con đây không thuộc về thế gian” (Ga 17:14).

“Thế gian thù ghét” ám chỉ những người đã nghe giáo huấn của Đức Giêsu, đã thấy những dấu lạ Người làm mà vẫn không tin. Đức Giêsu cho các môn đệ biết những khó khăn thử thách khi theo Người và nhất là khi thi hành sứ vụ Người trao ban. Họ có thể bị thù ghét, bị bách hại vì niềm tin.

“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” Nghĩa là các môn đệ luôn được gắn bó, hiệp thông, yêu mến, chia sẻ, đồng cảm, trung thành với Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về thái độ sống của mỗi người, với tư cách là tín hữu. Chúng ta đã được Chúa chọn trước, “Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian”, nhưng chúng ta có thực sự thuộc về Thiên Chúa hay không hay chúng ta yêu thích “thế gian” hơn?

Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta cảm nhận được tâm tình “Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian.” Để nhờ đó chúng ta luôn tỉnh thức trước những cám giỗ của “thế gian” trong một xã hội hiện đại và phức tạp của thời đại, và để có thêm sức mạnh, lòng dũng cảm, tình yêu sốt mến và đức tin vững mạnh đễ luôn sống và thực thi giá trị Tin Mừng là đức ái dù bị thiệt thòi, bị ghét bỏ, bị chống đối và thẫm chí bị bách hại vì tin theo Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã nói đến việc Người ở lại trong Chúa Cha, để mời gọi chúng ta ở lại trong Người. Và phụng vụ Lời Chúa ngày hôm qua Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một lệnh truyền “điều Thầy truyền cho anh em là hãy yêu thương nhau”, hay “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Sứ điệp “yêu thương” được Chúa Giêsu thể hiện rõ nét xuyên suốt hành trình của Ngài trên trần gian. Và ai sống trong yêu thương là không thuộc về thế gian nhưng là thuộc về Thiên Chúa, là sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là sự gắn kết thân mật đến nỗi nên một với Chúa. Hơn nữa Chúa Giêsu đã khẳng định: Tôi và Cha Tôi là một. Như thế, những ai kết hợp với Chúa Giêsu là được kết hợp với Chúa Cha, được chia sẻ và thông phần sự sống siêu nhiên cũng như hạnh phúc viên mãn từ Chúa Cha. Sự kết nối này chính là mối hiệp thông thân tình giữa ta với Chúa, là khao khát cháy bỏng và là lý tưởng sống của mỗi tâm hồn khao khát hạnh phúc đích thực sau này. Tin tưởng, yêu mến và luôn thực thi lời Chúa Giêsu dạy với niềm hy vọng vào niềm vui và sự sống hạnh phúc đích thực mai sau là động lực và lý do để chúng ta hy sinh chấp nhận “thế gian” ghét bỏ, chống đối và bắt bớ, chấp nhận không thuộc về “thế gian”.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm đức tin và lòng dũng cảm để nhờ đó chúng ta biết hy sinh chấp nhận bị “thế gian” ghét bỏ. Và nhất là để chúng ta luôn cảm nhận được “Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian”-nghĩa là cảm nhận được sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa tình yêu trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

 Bro. Micae Phạm Quang Diệu, OCD

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *