Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh B

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 15, 9-17

Thiên Chúa là tình yêu

+++

Ở cả ba bài đọc Tin Mừng trong Chúa Nhật thứ Sáu mùa Phục Sinh hôm nay đều truyền tải cho chúng ta một sứ điệp quan trọng: Thiên Chúa là tình yêu và Ngài yêu thế gian với một tình yêu tình yêu tuyệt đối và trọn vẹn, không hề thiên vị bất kỳ người nào hay dân tộc nào.

Ở bài đọc một trong sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phê-rô đã nói rõ: “Tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận.” (Cv 10:34-35)

Ở bài đọc hai, thánh Gioan đã chỉ cho nhân loại biết về bản tính đích thực của Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu”. Hơn thế nữa, thánh tông đồ còn dạy cho chúng ta biết: “Tình yêu cốt ở điều này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1 Ga 4:10) Có thể nói, đây chính là sứ điệp cốt lõi của toàn bộ Tin Mừng. Không có gì quan trọng hơn tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. bởi tình yêu ấy mà chúng ta được ban ơn cứu độ, nhờ tình yêu ấy mà chúng ta được nhận biết Thiên Chúa và ở lại trong Người.

Trong bài Phúc Âm, thánh Gioan một lần nữa nhấn mạnh về tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài đã ban Con Một của Ngài cho thế gian. Và rồi chính Chúa Giê-su Con Một Thiên Chúa ấy đã hiến mạng sống mình trên thập giá cũng vì tình yêu. Chúa Giê-su đã nêu gương cho thế gian về một tình yêu trọn hảo và tuyệt đối: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” (Ga 15:13)

Mỗi người Ki-tô hữu được mời gọi sống triệt để giới răn yêu thương mà Chúa Giê-su đã ban tặng. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” Chỉ khi chúng ta biết sống giới răn yêu thương này, chúng ta mới được gọi là Con Thiên Chúa, là những người thuộc trọn về Đức Ki-tô. Chỉ khi yêu thương, chúng ta mới có thể làm chứng cho Thiên Chúa trước mặt tha nhân và góp phần loan truyền ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Yêu thì dễ nói, nhưng khó làm. Chúa Giê-su biết rõ những thách đố của tình yêu. Bởi lẽ đó, Ngài đã không chỉ rao giảng cho chúng ta về tình yêu Thiên Chúa. Chính Ngài đã sống tình yêu ấy cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá. Thế nên để có thể “yêu”, mỗi người chúng ta được mời gọi học biết nơi Chúa Giê-su. “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15:5)

Thiên Chúa là tình yêu. Ước chi mỗi người Ki-tô hữu biết đón nhận tình yêu Thiên Chúa và lan truyền tình yêu ấy cho tha nhân trong đời sống mình mỗi ngày. “Điều Thầy truyền dạy anh em là HÃY YÊU THƯƠNG NHAU.” (Ga 15:17)

Tu Sĩ Dominic Đình Phú, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *