Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba sau Lễ Thăng Thiên

#BÁNH CHO ĐỜI – Gioan 17, 1-11a

“Lạy Cha, xin Cha tôn vinh con Cha”

+++

Bài tin mừng hôm nay vẫn được trích từ diễn từ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Người chia tay các môn đệ thân tín của mình. Chia tay nhưng chẳng phải Thầy lìa xa họ, nhưng chính họ lìa xa Người bởi vì các ông sợ sẽ bị bách hại vì là môn đệ của Người. Hay nói cách khác, nỗi sợ của các ông đến từ việc họ biết Thầy.

Trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã khẳng định cái biết của các ông nơi mình: “Bây giờ chúng biết rằng những gì Cha ban cho Con, đều bởi Cha mà ra…Và biết đích thực rằng Con bởi Cha mà ra, và chúng tin rằng Cha đã sai Con”. Câu hỏi đặt ra nếu các ông đã biết Thầy từ Cha mà đến, và được sai đến với nhân loại bởi Cha, thì tại sao họ lại sợ kẻ thù của Thầy sẽ nhận thấy cái biết này của các ông? Thưa, bởi lẽ cái biết của các ông về Thầy chưa toàn vẹn, hay nó chỉ dựa trên những gì trí hiểu của các ông đã hiểu, trí nhớ của các ông đã ghi lại những việc trọng đại Thầy đã làm, lòng muốn của các ông chỉ dừng lại ở việc Thầy sẽ đấu tranh để tái thiết lại vinh quang trần thế của nước Israel. Hay nói thẳng ra là, cái biết của các ông không phải là hoa trái của mối tương quan thân mật sau ba năm theo Thầy mình. Cái biết của các ông còn chưa phải là hoa kết quả của việc để cho tình yêu của Thầy ở trong mình và Thầy ở trong tình yêu của họ. Chính vì thế mà họ chẳng thể thực sự nhận biết và xác tín hoàn toàn rằng Thầy là Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa Cha mà ra. Thế nên tuy đã tuyên xưng đức tin vào Thầy mình, các ông vẫn tháo chạy và bỏ mặc Thầy đơn độc đối mặt sứ ác.

Khi nhìn vào tấm gương mà các môn đệ để lại, chúng ta cũng thấy mình đâu đó ở giữa các ông. Có nhiều lúc chúng ta cũng tuyên xưng đức tin vào Thầy vào Thiên Chúa, lời tuyên xưng thật to là chắc nịch mỗi lễ Chúa Nhật hay các lễ Trọng. Hay ta sẵn sàng tuyên xưng niềm tin vào Thầy Giêsu và Thiên Chúa khi đời ta êm trôi không vướng bận bất kì sóng gió nào. Ta dễ dàng thốt lên những lời thề hứa trung thành với Ngài đến suốt đời cho dù có phải từ bỏ mọi sự… Nhiều lần lắm, chúng ta tuyên xưng đức tin và lậ lại lời tuyên xưng ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng khi đứng trước sự chọn lựa giữa Thiên Chúa và thế gian, những giá trị tin mừng và những giá trị vật chất chóng qua, giữa lòng trung tín tìm kiếm sự vui thoả trong Thiên Chúa và vui thoả trong xác thịt…ta vẫn sẵn sàng nghiêng chiều về thế gian, về vật chất, về xác thịt… những cái chỉ dẫn ta đi xa Thiên Chúa Đấng là nguồn mạch của mọi sự tốt lành, và Đấng duy nhất có thể thoả mãn những khát khao của mình.

Xin cho chúng ta trong những ngày chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, biết xét lại nền tảng của đức tin mình là gì. Và nếu đức tin ấy chưa xây dựng trên hoa trái của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho ta và tình yêu của ta dành cho Ngài, thì ta vẫn còn thời gian để chỉnh đốn lại niềm tin của mình cũng như Thiên Chúa sẵn sàng giúp ta xây dựng lại nền tảng của niềm tin ấy. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.

Lm. Nghia Duong, OCD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *