Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Ba Sau lễ Hiện Xuống

#BÁNH CHO ĐỜI – Mác-cô 10,28-31

“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”

+++

            Bối cảnh của đoạn Tin Mừng chúng ta suy niệm hôm nay ghi lại: sau khi chàng thanh niên giàu có từ chối bán đi tài sản của mình mà cho người nghèo để theo Chúa Giêsu, Phêrô cho rằng ông và các môn đệ khác đã từ bỏ tất cả để theo Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” (Mc 10, 28) Quả thật, họ đã bỏ lại tất cả để bước theo Chúa Giêsu: nhà cửa, gia đình, nghề nghiệp, từ bỏ cuộc sống quen thuộc để trở thành môn đệ Đức Giêsu. Điều đó đòi hỏi rất nhiều hy sinh, sự nỗ lực không ngừng và một tấm lòng quảng đại nơi các ông.

Chúa Giêsu biết rõ điều đó và Người hứa ban thưởng gấp trăm cho họ ở đời này và nhất là phần thưởng vĩnh cửu ở đời sau. Rõ ràng, Thiên Chúa thấu suốt tấm lòng của con người và sự quảng đại của Người vượt xa mọi ước muốn và dự tính của con người. “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa” (Mc 4, 24).

Là một Ki-tô hữu, khi chọn vào trong một gia đình Giáo hội, chúng ta tin nhận con cùng một Cha trên trời và là mọi người là anh em với nhau trong một niềm tin, một phép rửa và một cùng đích là Nước Trời. Cách riêng với những người sống đời thánh hiến, như lời thánh Biển Đức dạy: “Không lấy gì làm hơn Chúa Ki-tô”, một khi đã chọn bước vào tu viện hay qua từng bước khấn dòng, chúng ta xác tín chọn Chúa là tất cả, là ưu tiên số một và đừng dần dần tìm bù trừ thu góp lại những gì mà chúng ta đã quyết từ bỏ từ đầu.

Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy quảng đại hơn để dâng cho Chúa những gì mình có, là thời gian, sức khoẻ, tài năng và những phương tiện vật chất của chúng ta, hầu góp phần cho sứ vụ loan báo Tin Mừng bình an và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi phải từ bỏ những điều bất xứng, ngăn trở chúng ta sống đúng với phẩm giá là môn đệ Đức Giêsu Kitô:
            Lạy Chúa Giê-su, trong hành trình bước theo Chúa, chúng con chấp nhận những mất mát đau thương vì sự từ bỏ. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, chỉ có Chúa là trên hết và là gia nghiệp đời đời cho chúng con, để dù sống giữa thế sự thăng trầm chúng con vẫn luôn vững bước. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *